Nieuwsbrief – toelichting AVG

Per 25 mei gaat de nieuwe wetgeving omtrent bescherming van persoonsgegevens van kracht.

Er zijn een aantal vragen bij ons binnengekomen over de AVG en middels deze nieuwsbrief willen wij een aantal zaken benadrukken en extra toelichten.

Hoewel wij jou graag verder helpen bij de aanpassingen die jij wilt of moet doorvoeren, willen wij jou er met nadruk op wijzen dat 1TIS niet juridisch onderlegd advies kan bieden en dat 1TIS geen autoriteit is met betrekking tot de wetgeving.

Monitoring

Vooralsnog worden er door 1TIS cookies geplaatst, om het aantal bezoeken en IP adressen te bepalen. Dit wordt gedaan om de snelheid van de website te kunnen monitoren. Wegens de nieuwe wetgeving wordt dit voor iedereen standaard uitgezet, totdat er toestemming wordt gegeven door jullie. Het geven van deze toestemming is zeker aan te raden, om de website prestaties beter te kunnen monitoren. Jij kunt een e-mail sturen naar backend@1tis.nl met het verzoek om voor jouw organisatie de monitoring door ons te laten hervatten.

Klantgegevens anonimiseren (per release 1.86)

Het zal mogelijk gemaakt worden om bij een klant de gegevens te anonimiseren. Dit heeft als gevolg dat voor die klant geen klantgegevens inzichtelijk zijn, er niet ingelogd kan worden op het klantportaal van die klant en dat de boeking inzien pagina’s (zonder account) niet meer toegankelijk zijn. De documenten bij die klant, zoals bijvoorbeeld een factuur waarvoor bewaarplicht geldt, kan mogelijk nog klantgegevens bevatten; deze documenten worden niet aangeraakt door deze nieuwe optie.

‘Boeking Inzien Zonder Account’ afsluiten (per release 1.86)

Het zal mogelijk gemaakt worden om de functie ‘Boeking Inzien Zonder Account’ bij een klant uit te schakelen. Hierdoor wordt voor die klant geen gebruik gemaakt van de boeking inzien pagina.

Promotionele activiteiten toestaan (per release 1.86)

Het zal mogelijk gemaakt worden om bij een klantaccount bij te gaan houden, of er promotionele activiteiten worden toegestaan. Je kunt deze nieuwe optie dan bijvoorbeeld aanbieden bij het registreren van de klantgegevens (in de wizard). Als dit door de klant wordt aangevinkt tijdens het boeken via de wizard, dan wordt er een geschiedenisbericht opgeslagen bij de klant. Indien gewenst kun jij ons een verzoek sturen om dit te implementeren in jouw boekingswizard.

Verwerkersovereenkomst

De verwerkersovereenkomst die eerder door ons verstuurd is, is een document wat is opgesteld, om jou op weg te helpen bij het regelen van de nieuwe vereiste volgens de AVG. De details met betrekking op jouw organisatie kunnen iets afwijken. Mocht jij dit nog niet geregeld hebben, dan bij deze de herinnering om dit alsnog te doen.

Accorderen reisvoorwaarden

Per boeking is het mogelijk om de klant akkoord te laten gaan met de reisvoorwaarden, alvorens de boeking te bevestigen. Het zal mogelijk gemaakt worden om de datum en tijdstip van accorderen in te zien in een geschiedenisbericht van die boeking.

Cookie beleid en privacy beleid

In de melding waarin akkoord wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies, moet duidelijk worden verwoord wanneer er cookies worden aangemaakt en waarvoor de cookies dienen. Voor het aanpassen van meldingen voor cookies kan ons backend team jou verder helpen. De verantwoordelijkheid voor de rechtsgeldigheid hiervan ligt bij jouw organisatie.

Tot slot

Wij hopen dat jij met deze toelichting voldoende informatie hebt, om te bepalen welke aanpassingen en handelingen jullie moet doen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Ondanks dat wij geen juridisch advies kunnen geven over alle zaken die hiermee gemoeid zijn, denken wij graag met jullie bedrijf mee. Vragen en verzoeken kunnen jullie richten aan backend@1tis.nl

Het team van 1TIS