Continu ontwikkelen

Wij zijn continue bezig met het verbeteren en het ontwikkelen van onze software. Daarbij spelen we in op de nieuwste ontwikkelingen in de branche.

Stilstaan is achteruitgaan’ wordt vaak gezegd. Zeker voor automatisering is dat van toepassing. Iets wat vandaag up to date is, kan morgen achterhaald zijn. Wij geloven niet in eenmalige investeringen in automatisering, voor ons is dit een continu proces. Onze software wordt continu onderhouden en uitgebreid. Al deze aanpassingen zijn vrij te gebruiken door onze klanten. Hieronder geven wij per release een beknopte beschrijving van wat er binnen deze release is gerealiseerd:

Release 1.75 – 17 oktober 2017
Op 17 oktober zal release 1.75 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Vervangingen voor boeking inzien en betalingslink
Bij het mailen van documenten uit het dossier factuur of boeking is het moge...
Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boeki...
Release 1.73 – 5 september 2017
Op 5 september zal release 1.73 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Kortingsbedragen
Indien gebruik gemaakt wordt van kortingsbedrag elementen kan de basisreissom zonder het kortingsbedrag geto...
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkeli...
Release 1.71 – 25 juli 2017
Op 25 juli zal release 1.71 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Reisprogramma bij een boeking of offerte
Het is mogelijk een reisprogramma bij een boeking of offerte te kunnen onderhouden. Hier...
Release 1.70 – 4 juli 2017
Op 4 juli zal release 1.70 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Betaalmethode toegevoegd voor Ogone
Voor de betalingspartij Ogone hebben wij een nieuwe betaalmethode toegepast. Er kan nu ook ge...
Release 1.69 – 7 juni 2017
Op 7 juni zal release 1.69 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Bijhouden wijzigingen bij klanten en deelnemers
Bij klanten en deelnemers wordt vanaf nu bijgehouden wat de laatste wijzigingsdat...
Release 1.68 – 16 mei 2017
Op 16 mei zal release 1.68 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Mail integratie
Het is mogelijk e-mails in het systeem in te lezen, deze e-mails zullen beoordeeld worden en indien mogelijk toege...
Release 1.67 – 25 april 2017
Op 25 april zal release 1.67 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Kamerindelingen maken
Vanuit het groepsportaal kunnen groepsbegeleiders zelf de kamerindelingen maken voor de reizen waar ze ver...
Release 1.66 – 4 april 2017
Op 4 april zal release 1.66 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Onderhouden van organisaties in 1TIS
De module organisaties is toegevoegd, hiermee kunnen organisaties in 1TIS bijgehouden worden...
Release 1.65 – 7 maart 2017
Op 7 maart zal release 1.65 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Actie pas uitvoeren als andere acties voltooid zijn
Bij het de actieuitvoeringsmethode documenten versturen naar debiteur is de ...
Release 1.63 & 1.64 – 31 januari & 14 februari 2017
Op 31 januari & 14 februari hebben releases 1.63 & 1.64 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Koppelen medewerker aan boekingsactie
Het is mogelijk gemaakt een medewerker aan een boekingsactie t...
Release 1.62 – 5 januari 2017
Op 5 januari zal release 1.62 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Koppeling Europeesche Verzekering
De Europeesche verzekeringen heeft u gevraagd om de aanlevering van de gegevens van de door ...
Release 1.61 - 6 december 2016
Op 6 december 2016 zal release 1.61 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Taak om ontbrekende memo's te signaleren
Vanaf deze release is het mogelijk middels een taak te signaleren of bepaalde memotype(s) op boekingen...
Release 1.60 – 15 november 2016
Op 15 november zal release 1.60 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Meertalige kassabon
Het is vanaf deze release mogelijk om teksten in de kassabon meertalig of per label te tonen.
U kunt hiermee een meertalige k...
Release 1.59 – 25 oktober 2016
Op 25 oktober zal release 1.59 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Content bij accommodatiecategorie opnemen
Het is nu mogelijk om content bij een accommodatiecategorie te onderhouden.

Prijsschema’s filteren
Release 1.58 – 4 oktober 2016
Op 4 oktober heeft release 1.58 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Zoekmethode maatwerk
Het is nu mogelijk om in de maatwerk zoekmethode te zoeken op een aantal geselecteerde entiteiten binnen het maatwerk. Bijvoo...
Release 1.57 – 13 september 2016
Op 13 september heeft release 1.57 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Prijsregels combineren
Het is mogelijk om nu verschillende bestaande prijsregels met elkaar te combineren. Voorbeeld: prijskorting aantal nachte...
Release 1.56 – 23 augustus 2016
Op 23 augustus heeft release 1.56 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Update Google Site Search
Door een update in de methode van Google Site Search is het nu mogelijk om automatisch aanvullen aan te zetten voor he...
Release 1.55 – 2 augustus 2016
Op 2 augustus heeft release 1.55 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Vastleggen voorraaddatum variabel
We hebben de functionaliteit toegevoegd die het mogelijk maakt om één of meerdere duren vast te legen per voorr...
Release 1.54 - 12 Juli 2016
Op 12 juli heeft release 1.54 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Exporteren en filteren van boekingen
Bij de standaard CSV export van het overzicht van boekingen wordt nu het land van herkomst van de klant meegeno...
Release 1.53 - 21 Juni 2016
Deze release staat in het teken van uitbreiding van diverse functionaliteiten.
Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Verkoop – Boekingen - Boekingselement en accommodatie
Bij de boeking op het tabblad reisbescheiden kan op een boeki...
Release 1.52 - 7 Juni 2016
In deze release hebben wij onze software een nieuwe vormgeving, nieuwe functionaliteiten en een nieuwe structuur gegeven. Enkele voorbeelden van vernieuwing zijn het hoofdmenu dat zich aan de linkerkant van uw scherm bevindt en uit- en inklapbaar is,...
Release 1.51 - 12 Mei 2016
Deze release staat in het teken van uitbreiding van diverse functionaliteiten ten behoeve van boekingswizards.
Hieronder een overzicht van wijzigingen.

Module Product
Geen wijzigingen

Module Content
Geen wijzigingen

Modul...
Release 1.50 - 7 April 2016
Deze release staat in het teken van uitbreiding van diverse functionaliteiten.
Hieronder een overzicht van wijzigingen.

Module Product
Pakketten
Via het overzicht van pakketten is het nu mogelijk om startdata toe te voegen aan ee...
Release 1.49 - 8 Maart 2016
Deze release staat in het teken van uitbreiding van diverse functionaliteiten.
Hieronder een overzicht van wijzigingen.

Module Product
Pakketstartdata
De filtermogelijkheden zijn duidelijker gemaakt qua weergave waarvoor deze bed...
Release 1.48 - 15 december 2015
Module Product

Pakket
Het is mogelijk om een sorteervolgorde te onderhouden bij een pakket. Deze sorteervolgorde is bedoeld om de volgorde in zoekresultaten te kunnen beïnvloeden. Het filteren op pakket is uitgebreid met de mogelijk...
Release 1.47 - 30 september 2015
Module Product
Elementen – Tabblad items - Voorraaddatum - Indelen op kamers
Naast het indelen van accommodaties en vervoersmiddelen is het nu ook mogelijk om deelnemers op kamers in te delen. Zo kunnen deelnemers direct worden geplaa...
Release 1.46 - 1 september 2015
Module Product – Pakketstartdata
Er is een overzicht van pakketstartdata toegevoegd. De pakketstartdata kunnen gefilterd worden op startdatum, pakketcode, pakketnaam, categorie, pakketsymbolen en publiceerbaarheid. Vervolgens is het ook mogel...
Release 1.45 - 4 augustus 2015
Deze release staat in het teken van website mogelijkheden. Hiervoor is functionaliteit opgenomen om alle websites sneller te maken, meer mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van websites en efficiënter websites te kunnen ontwikkelen....
Release 1.44 - 21 juli 2015
Module Product - Excursies
Het is nu mogelijk om excursies onder te verdelen in categorieën. Bij het invoeren van een excursie is het mogelijk om een categorie te koppelen, maar dit is niet verplicht. Tevens is het mogelijk op een bepaalde ex...
Release 1.43 - 6 juli 2015
Accoelementprijsmatrix
Bij het gebruik van deze matrix wordt er direct een kamer ingedeeld als de totale gewenste bezetting in een kamer past. Bijvoorbeeld bij een boeking van 4 personen. Wanneer er een 4-persoonskamer aanwezig is, kan alleen...
Release 1.42.50 - 23 juni 2015
Open Authentication
In deze release heeft 1TIS ondersteuning gekregen voor Open Authentication. Hiermee is het voor klanten mogelijk om zich buiten 1TIS te identificeren met de inloggegevens van het eigen domein. Het gaat hierbij om zaken die...
Release 1.42 - 27 mei 2015
Prijsschemabepaling leeftijdsbezetting variabel
Er is een nieuwe prijsschemabepaling beschikbaar waarin een leeftijdsinterval kan worden gekozen, met daarbij (optioneel) te configureren wat het minimale en maximale aantal personen van de betr...
Release 1.41 - 07 mei 2015
Boekingsrapportage
In de boekingsrapportage is als extra kolom het aantal vervallen boekingen toegevoegd.

Boekingsmemolijst
Er is een mogelijkheid toegevoegd om een boekingsmemolijst te exporteren. Dit is te filteren op boekingsme...
Release 1.40 - 13 april 2015
Acties
Bij acties met uitvoeringsmethode BoekingsrapportPlaatsen is het nu mogelijk om bij de configuratie uitvoering aan te geven dat enkel boekingen met betalingsstatus voltooid meegenomen mogen worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bi...
Release 1.39 - 8 december 2014
Nieuwe opzet websitepagina’s
Fase een van een nieuwe webpagina wordt met deze release geïntroduceerd.. Tot dusver hadden alle entiteiten in het systeem een eigen pagina (land, pakket, accommodatie etc). Nu zullen deze allemaal naar een pagina...
Release 1.38 - 28 oktober 2014
Boekingsoverzichten
Het is mogelijk gemaakt om boekingsoverzichten meer naar eigen inzicht in te delen. Zo kan ingesteld worden welke kolommen er getoond moeten worden. Ook kunnen boekingsoverzichtdefinities in categorieën worden onderverde...
Release 1.37 - 23 september 2014

Facturen
Het is gebleken dat er tbv koppelingen met financiele pakketten er meer data van boekingen (middels facturen) ook gewenst zijn in het financiële pakket. Hierdoor worden de volgende gegevens ook per factuur opgeslagen.
Het label ...
Release 1.36 - 18 augustus 2014

Acties op boekingselementen
Het is mogelijke om acties op losse boekingselementen te onderhouden. Dit wis met name geïntroduceerd om communicatie met leveranciers gestructureerd bij te houden en automatisch te voeren.

Mutaties op boe...
Release 1.35 - 10 juli 2014

Binnen deze release hebben we een goede basis gelegd om te kunnen communiceren met API services van externe partijen.

Verder zijn de volgende onderdelen toegevoegd.

Boekingsberichten
Het is mogelijk gemaakt om een bouwblok ‘boekingsbe...
Release 1.34 - 02 juni 2014

Release 1.34 staat in het teken van inlezen van bankbetalingen en de HTML cache. Daarnaast zijn er nog diverse andere onderdelen aangepast.

Inlezen bankbetalingen
Het is mogelijk om factuurbetalingen in te lezen in 1TIS. Dit is een gene...
Release 1.33 - 05 mei 2014

In deze release zijn er verschillende mogelijkheden toegevoegd.

Managementrapportages
Binnen deze release is de eerste fase van de managementrapportages nieuwe stijl. Deze rapportages beginnen allemaal met ingesteld filter op boekingsi...
Release 1.32 - 03 april 2014
Release 1.32 staat in het teken van nieuw vormgevingsmogelijkheden op de klantenwebsite en de beschikbaarheid kunnen tonen van pakketten op basis van itemselecties.

Beschikbaarheid en aanbiedingen
Het is nu mogelijk om bij pakketten op bas...
Release 1.31 - 19 maart 2014

Dit betreft een technische release. Er is geen functionaliteit aangepast. De code waarbinnen de software geprogrammeerd wordt is heeft een upgrade naar de nieuwste versie gehad. Deze nieuwe versie is stabieler en biedt meer mogelijkheden. ...
Release 1.30 - 05 maart 2014

Deze release staat in het teken van communicatie met leveranciers en dossiers. Hieronder een uitleg van de aanpassingen.

(Automatische) aanvraagmails
Er zijn veel meer mogelijkheden om vervangingen op te nemen bij een aanvraagmail. Zo k...
Release 1.29 - 19 februari 2014
Release 1.29 staat in het teken van facturatie aanpassingen.. Hieronder volgt een korte uitleg van de aanpassingen.

Kostenplaatsen
Bij het maken van facturen is het nu mogelijk om kostenplaatsen vast te houden. Een boeking heeft vaak vers...
Release 1.28 - 9 december 2013
Binnen deze release hebben we er voor gezorgd dat er veel meer mogelijkheden zijn voor de klantenwebsite. Met name om deze volledig responsive op te kunnen bouwen. Daarnaast zijn er veel meer mogelijkheden om externe plugins aan te roepen en om speci...
Release 1.27 - 18 september 2013
De grootste vernieuwing binnen deze release is het subpakketsoort elementselectie. Hiermee kan je bezoekers stapsgewijs een boeking laten te maken door steeds een keuze te laten maken uit een verschillend aantal producten. Dit werkt zeer prettig voor...
Release 1.26 - 10 juli 2013
In deze release zijn diverse projecten doorgevoerd t.b.v. de snelheid in 1TIS en op de website. Daarnaast zijn er projecten opgeleverd, die de transactiepagina’s op de website extra beveiligen.

Naast deze algemene projecten is er in de release aa...
Release 1.25 - 25 maart 2013
In deze release is een geheel nieuwe manier van zoeken op de klantenwebsite opgeleverd voor pakketreizen. Klanten vinken een aantal criteria aan, zoals bestemming, categorie en / of kenmerken, waarna er direct een gewenst zoekresultaat wordt getoond....
Release 1.24 - 10 december 2012
Een belangrijk onderdeel van deze release is extra informatie die bijgehouden en ingezien kan worden bij
een start/voorraaddatum van een reisonderdeel. Zo is het mogelijk om nu bij deze datum documenten te
genereren en te plaatsen in een dossier. T...
Release 1.23 - 02 oktober 2012
Belangrijke wijzigingen zijn gedaan in het voorraadsysteem. Zo is het nu mogelijk om releasedagen bij te houden en op basis hiervan automatisch te releasen. Daarnaast is het makkelijk om per voorraaddatum alle informatie van deze datum in te zien. Zo...
Release 1.22 - 13 juli 2012
Een belangrijk onderdeel van het deze release is het kunnen calculeren van pakketten. Vaak bestaan deze pakketten uit subonderdelen van verschillende leveranciers. Tot voorheen was het niet mogelijk om de pakketprijs uit 1TIS te halen. Deze release h...
Release 1.21 - 10 mei 2012
In deze release hebben we actie ondernomen op de BTW margeregeling, een belangrijk punt in de reisbranche op dit moment. Vanuit 1TIS kunnen nu marge rapporten uitgedraaid worden t.b.v. deze regeling.

Daarnaast is er veel meer flexibiliteit gecreëe...
Release 1.20 - 05 maart 2012
In deze release zijn aanpassingen gedaan in de koppeling met het online betalen. Dit zorgt voor efficiëntere verwerking van online betaalde boekingen.

Daarnaast zijn er nieuwe rapportmogelijkheden in het systeem ontwikkeld. Hierdoor is er een scal...
Release 1.19 - 12 december 2011
In deze release zijn er mogelijkheden gecreëerd om annuleringskosten op een boeking automatisch te laten berekenen. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe manieren mogelijk om prijzen te tonen op de website en koppelingen te leggen tussen producten t...
Release 1.18 - 26 september 2011
Release 1.18 is een belangrijke release geweest voor de boekingsmodule die op de klantenwebsite gebruikt wordt. Deze boekingsmodule is in deze release dynamischer gemaakt. Dit maakt het mogelijk om de stappen tijdens het boekingsproces voor pakketrei...
Release 1.17 - 13 juli 2011
Release 1.17 stond in het teken van vele aanpassingen op bestaande functionaliteiten t.b.v. het uitbreiden van de mogelijkheden binnen deze functionaliteiten met bijbehorende efficiency winst. Zo zijn er diverse nieuwe opties om mutaties op prijzen v...
Release 1.16 - 04 mei 2011
Binnen release 1.16 van ons Travel Reservation & Information Program zijn er diverse nieuwe functionaliteiten gecreëerd en zijn vele bestaande functionaliteiten uitgebreid.

Zo zijn er diverse nieuwe automatische acties gecreëerd in het systeem, wa...
Release 1.15 - 24 februari 2011
Binnen deze release zijn de volgende belangrijke zaken handiger, makkelijker en efficiënter gemaakt. Ook zijn er weer een groot aantal functionaliteiten toegevoegd.

Op basis van selecties kunnen nu in een keer mutaties worden aangebracht op grote ...
Release 1.14 - 14 december 2010
Binnen deze release zijn wederom een aantal nieuwe functies toegevoegd.

Een belangrijke nieuwe mogelijkheid is de keuze om een betaling volledig online af te handelen. Daarvoor is een koppeling gemaakt met Buckaroo. U kunt aangeven welke soort bet...
Release 1.13 - 27 september 2010
Binnen deze release zijn een aantal belangrijke nieuwe functionaliteiten in de software gerealiseerd, dan wel een eerste fase van het project afgerond.

Zo is er een nieuwe optie toegevoegd, namelijk het onderhouden van evenementlocaties. Bij evene...
Release 1.12 - 27 juli 2010
In deze release is onder meer het onderdeel labeling verder verfijnd binnen het systeem, alsmede de mogelijkheden t.b.v. contracten, prijzen en prijsduurbepalingen.

Daarnaast is er door het gehele systeem een optie gecreëerd om een communicatietaa...
Release 1.11 - 17 mei 2010
Binnen release 1.11 is de menustructuur en layout van het backoffice aangepast geheel ten behoeve van efficiency en gebruiksvriendelijkheid.

Daarnaast is er een slag gemaakt in de functionaliteit labeling binnen het systeem. Het is ook mogelijk ge...
Release 1.10 - 23 februari 2010
Binnen deze release zijn diverse mogelijkheden uitgebreid. Zo was het uiteraard mogelijk om e-mails vanuit het systeem te versturen. Nu zijn er tevens mailteksten gecreëerd, waarmee diverse standaard mailteksten voor verschilende doeleinden (boeking,...
Release 1.9 - 22 december 2009
Binnen deze release is de mogelijkheid gecreëerd om korte teksten met een titel, datum en een link te onderhouden. Vanaf verschillende entiteiten kan automatisch een berichtje aangemaakt worden. Het zal mogelijk worden om deze berichten via 1TIS te v...
Release 1.8 - 16 oktober 2009
Een belangrijk onderdeel binnen deze release is de uitbreiding van 1TIS mogelijkheden om webpagina's in te delen. Met één druk op de knop kan een webpagina nu op nóg meer manieren geconfigureerd worden, waardoor de klantenwebsite direct een geheel an...
Release 1.7 - 22 juli 2009
Binnen deze release zijn de mogelijkheden van het winkelwagen systeem verder uitgebreid. Er is een mogelijkheid gecreëerd om zogenaamde subpakketten in een winkelwagen te plaatsen. Bij het plaatsen van een subpakket worden kort gezegd meerdere reison...
Release 1.6 – 2 juni 2009
Binnen deze release is de mogelijkheid tot het openen van een downloadcentrum binnen het eigen domein gerealiseerd. Daarnaast kan er een sitemap worden onderhouden, de mogelijkheid voor het registreren en tonen van reisverslagen is ontwikkeld en een ...
Release 1.5 – 8 april 2009
De koppeling met Travelport en in het bijzonder met Galileo was het grootste onderdeel van deze release. Deze koppeling heeft het mogelijk gemaakt dan klanten via de website beschikbaarheid en de prijs van een vliegticket kunnen raadplegen en boeken....
Release 1.4 – 23 januari 2009
Een belangrijk onderdeel binnen deze release zijn de geocoördinaten en de google maps mogelijkheden. Bij landen, regio’s, plaatsen, excursies, vervoerslocaties en accommodaties is het mogelijk gemaakt om geocoördinaten te registireren. Op de website ...
Release 1.3 – 23 december 2008
Binnen deze release is het volledige winkelwagen systeem opgeleverd. Websitebezoekers kunnen losse reisonderdelen selecteren en reserveren. Ze hebben de mogelijkheid om een samengesteld reisschema op te slaan in hun eigen domein. Dit ingevulde reissc...
Release 1.2 – 26 november 2008
Binnen deze release is de klachtenmodule opgeleverd. Hierin is het onder andere mogelijk om klachten te registreren, deze te koppelen aan producten / klachtgebieden en klachtreacties te schrijven en op te slaan in een digitaal klachtdossier. Klanten ...
Release 1.1 - 27 oktober 2008
Deze release stond in het teken van het digitale dossier. Op meerdere plekken (klant, boeking en factuur) zijn digitale dossiers gekoppeld. Binnen deze dossiers kunnen alle soorten documenten geplaats worden die betrekking hebben op het betreffende o...
Release 1.0
In oktober 2006 is gestart met het ontwikkelen van de 1TIS software. Met verschillende releases van 0.1 t/m 0.24 zijn we op 11 september 2008 tot een noemenswaardig versie 1.0 gekomen. ...
Toon meer

Nieuws

Trotse klant
Op Linkedin zagen wij het bericht van Richard Smits, directeur van Maaskant Reizen en wij delen dit bericht ook graag met jou om te lezen. Ook wij zijn trots!
Dalstra Reizen verwelkomen wij graag als nieuwe klant
Graag laten wij weten dat wij Dalstra Reizen als nieuwe klant welkom heten en uiteraard zijn wij blij met de reden achter de keuze.
Johan Dalstra is directeur van Dalstra Reizen en liet ons het volgende weten; ”Onze keuze voor 1TIS was snel gemaakt. Door een...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief