De handhaving van de AVG komt dichtbij

Overal in de markt zijn bedrijven druk met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ook dit geldt voor 1TIS.
Recent zijn alle klanten geïnformeerd over de verwerkersovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in, dat ook wij de afspraken met klanten en leveranciers, zwart op wit op papier dienen te hebben staan.
In deze overeenkomst dient onder andere te worden vastgelegd wat er wordt verwerkt, met welk doel, hoe de beveiliging is geregeld, wat er na afloop gebeurt met de gegevens en wie er eindverantwoordelijk is en wie slechts verwerker.