Release 1.11 - 17 mei 2010

Binnen release 1.11 is de menustructuur en layout van het backoffice aangepast geheel ten behoeve van efficiency en gebruiksvriendelijkheid.

Daarnaast is er een slag gemaakt in de functionaliteit labeling binnen het systeem. Het is ook mogelijk gemaakt om, indien gewenst, een eigen publicatieprijs bij producten / reisonderdelen te onderhouden. Voorheen werd de minimale prijs automatisch berekend door middel van de ingevoerde prijsschema’s. Ook de contractmodule is verder uitgebreid.

Er zijn diverse extra webpagina’s binnen het systeem onderhoudbaar gemaakt, zodat de mogelijkheden tot het zelf onderhouden van de klantenwebsite op alle vlakken nog altijd verder uitgebreid wordt. Ook systeemafbeeldingen zijn nu in het systeem te onderhouden.

Naast deze zaken zijn er vele kleinere verbeteringen aangebracht binnen allerlei modules in 1TIS, zoals de optie om afbeeldingen in rapportsjablonen op te nemen.