Release 1.22 - 13 juli 2012

Een belangrijk onderdeel van het deze release is het kunnen calculeren van pakketten. Vaak bestaan deze pakketten uit subonderdelen van verschillende leveranciers. Tot voorheen was het niet mogelijk om de pakketprijs uit 1TIS te halen. Deze release heeft dat wel mogelijk gemaakt. Dit heeft ook als gevolg dat het nu mogelijk is om een basisbedrag op een boeking te hanteren. Dit basisbedrag bestaat uit die reisonderdelen van een boeking, waarvan we de prijs niet inzichtelijk willen maken. Vaak is de pakketprijs een basisbedrag. Eventuele gekozen extra opties kunnen wel voor de klant inzichtelijk gemaakt worden.

Daarnaast is er nu ook de mogelijkheid om pakketten in te delen in pakketgroepen. Het komt regelmatig voor dat we om bepaalde redenen meerdere pakketten aanmaken terwijl deze pakketten heel erg op elkaar lijken. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van pakketten met verschillende vervoerders of verschillende routes. Deze pakketten kan je nu bundelen in een pakketgroep. Hiermee kan je het aantal verschillende pakketten verminderen en de klant een juiste eerste selectie geven.

Een andere belangrijke toevoeging zijn de acties of signaleringen op voorraad / allotmentdatum. Acties gebruikten we al per boeking, maar nu kan ditzelfde met een voorraaddatum. Op deze manier is het mogelijk om leveranciers bv automatisch de geboekte standen door te geven, te releasen, begeleiders in te plannen, begeleiders automatisch deelnemerslijsten te versturen, betalingsopdrachten geven etc.

Vanuit 1TIS kunnen taakschema’s ingesteld worden. Deze taakschema’s zorgen ervoor dat er periodiek diverse taken gestart worden. Bijvoorbeeld het versturen van enquêtes, het genereren van reisdocumenten of het versturen van brochureaanvragen.

We hebben veel verzoeken gekregen om bij een boeking / offerte een op maat dag tot dag programma vast te kunnen leggen, uitgaande van een bepaald template. Hiervoor zijn in deze release mogelijkheden gecreëerd. Sommige organisaties wensen geen gebruikersaccount te hanteren. Hierdoor is het mogelijk gemaakt om dit niet te gebruiken.

Tot slot hebben we de look en feel van 1TIS enigszins aangepast. We zullen de komende releases aandacht besteden aan de gebruiksvriendelijkheid van diverse onderdelen binnen 1TIS.