Release 1.24 - 10 december 2012

Een belangrijk onderdeel van deze release is extra informatie die bijgehouden en ingezien kan worden bij
een start/voorraaddatum van een reisonderdeel. Zo is het mogelijk om nu bij deze datum documenten te
genereren en te plaatsen in een dossier. Tevens kunnen er vervoersplannen en hotellijsten aan een datum
gekoppeld worden. Deze informatie is dan ook automatisch gekoppeld aan alle boekingen die dat product
op die datum hebben gereserveerd.

Daarnaast is het mogelijk gemaakt om prijstabellen te genereren die per datum per gewenste duur een
prijs weergeven. Vanuit deze tabel is het mogelijk om gelijk een boeking te maken middels het klikken op
de prijs.

Voor marketingdoeleinden is het mogelijk om meer gegevens van klanten te registreren middels
interessegebieden/kenmerken. Deze kenmerken kunt u per groep aanmaken en koppelen aan de klant.
Zo kunnen zaken als hobby’s, ervaringsniveau, opleiding etc. vastgelegd worden bij een klant om daar
vervolgens op te segmenteren.

In release 1.23 is de eerste fase van de exportdefinitie opgeleverd. Binnen deze release is dit verder
uitgebouwd. Bij zeer veel onderdelen van TRIP is het nu mogelijk om gegevens te exporteren. Zo kan dit
nu ook vanuit een selectie facturen, factuurregels, klanten, leveranciers, begeleiders,
boekingselementen, brochureaanvragen en een voorraaddatum.

Ook zijn er veel mogelijkheden op het gebied van procesondersteuning toegevoegd middels extra
actiemogelijkheden en extra automatische taken. Zo kunt u bijvoorbeeld een signalering krijgen op het
moment dat een product op een bepaald datum een bepaald aantal heeft bereikt. U kunt dan bv de prijs
aanpassen, een begeleider gaan indelen, de leverancier informeren etc. Tevens kunt u leveranciers
automatische updates versturen.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief