Release 1.27 - 18 september 2013

De grootste vernieuwing binnen deze release is het subpakketsoort elementselectie. Hiermee kan je bezoekers stapsgewijs een boeking laten te maken door steeds een keuze te laten maken uit een verschillend aantal producten. Dit werkt zeer prettig voor arrangementen om bepaalde evenementen heen.

Daarnaast is het nu mogelijk om de nette URL van een pagina te verlengen met een nette naam voor het tabblad. Daarnaast is het ook mogelijk om het tweede deel van de URL per label te onderhouden. Dus www.reisorganisatie.nl/reis/frankrijkreis/prijzen

Het deel reis is nu per label te wijzigen. Het deel prijzen is toegevoegd.

Een andere veel voorkomende wens was de mogelijkheid om documenten vanuit een boekingsdossier te kunnen mailen naar een leverancier. Dit is nu mogelijk.

Ook zijn de promotie met codes aangepast. Indien er binnen een pakket of onderdeel meer promotieacties van toepassing zijn, werden hiervoor voorheen meerdere vragen gesteld. Nu is het mogelijk deze in een vraag te bundelen. Op basis van de ingevulde code weet TRIP welke promotiecode er gebruikt moet worden.

Het is mogelijk gemaakt om een totaalprijs van een element te tonen. Vaak willen we de prijs van iedere item van een element afzonderlijk tonen, maar nu is het ook mogelijk een totaalbedrag te tonen.

Veel partijen maken gebruik van de pakketgroeppagina. Op deze pagina worden pakketten die veel op elkaar lijken gebundeld (bv door andere airline, andere duur oid). Dit heeft vaak als resultaat een extra klik voor de bezoeker. Nu is het mogelijk gemaakt om alle informatie gestructureerd op de pakketgroep pagina te tonen. Middels een pakketselector kan je bv de juist airline kiezen. Dan krijg je daar de pakketprijzen van te zien. De overige gedeelde informatie zoals het programma worden standaard getoond.

Voor de prijzen die per leeftijdsbezetting zijn te onderhouden is het mogelijk om dit middels contracten te doen.

Release 1.28 staat in de planning voor half december 2013.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief