Release 1.29 - 19 februari 2014

Release 1.29 staat in het teken van facturatie aanpassingen.. Hieronder volgt een korte uitleg van de aanpassingen.

Kostenplaatsen
Bij het maken van facturen is het nu mogelijk om kostenplaatsen vast te houden. Een boeking heeft vaak verschillende boekregels. Een van deze boekregels wordt als winnaar aangeduid. Dit is het eerste element van een elementtype waarvan is aangegeven dat het een boekingstype is. Dit is hetzelfde element als in de boekingslijst onder elementnaam naar voren komt.

De code van dit element wordt als kostenplaats opgenomen. Per elementtype kan je aangeven of geboekte elementen van dat type ook een kostenplaats moeten krijgen. Hierdoor heb je de mogelijkheid om bepaalde zaken als bijvoorbeeld reserveringskosten uit te sluiten van de kostenplaats. De startdatum van de boeking kan functioneren als kostendrager. Op deze wijze kunt u in uw financiële pakket de nacalculatie van (groeps)reizen makkelijker maken. De opzet van grootboekrekeningen blijft gelijk..

Let op deze kostenplaatsen worden nu niet standaard in de export naar een financieel pakket opgenomen. Indien u dit wenst, neem dan contact met ons op, dan kunnen wij per financieel pakket bekijken hoe we dit het beste kunnen aanpassen.

Handmatig betalingen verwerken op facturen
Indien u niet gekoppeld bent met een financieel pakket zult u waarschijnlijk handmatig de betalingen op facturen verwerken. Nu is het mogelijk om eerdere betalingen op gecrediteerde facturen over te nemen op de laatste debet factuur. Bij de factuur is daarvoor een taak aangemaakt ‘betalingen verplaatsen’. Als u op deze knop klikt worden alle betalingen van vorige facturen gekoppeld aan de nieuwste factuur. De eerder ingevoerde betalingsdatum blijft gelijk

Financiële rapporten – Omzet factuur/start
Op dit rapport kan je opvragen op basis van facturen wat er in een bepaalde periode gefactureerd is voor een bepaalde stardatumperiode. Dit hoeft dus niet gelijk te zijn aan hetzelfde rapport voor een boeking. Daar wordt uitgegaan van de registratiedatum van een boeking en niet de aanmaakdatum van een factuur.
Daarnaast is het mogelijk geworden om pakketten te filteren op beschikbare vertrekdata.Om de procesgang verder te kunnen automatiseren zijn er diverse nieuwe uitvoeringsmethodes ontwikkeld. Zo kunnen er automatisch boekingsstanden doorgegeven worden, is het mogelijk boekingen die niet tijdens het boekingsproces betaald hoeven te worden in een keer op DEF te zetten en kunnen er automatisch download documenten bij de boeking geplaatst worden.

Naast bovenstaande zijn er ook diverse efficiency slagen gemaakt.