Release 1.30 - 05 maart 2014


Deze release staat in het teken van communicatie met leveranciers en dossiers. Hieronder een uitleg van de aanpassingen.

(Automatische) aanvraagmails
Er zijn veel meer mogelijkheden om vervangingen op te nemen bij een aanvraagmail. Zo kunnen bijvoorbeeld vervoersregels, de boekingssamenvatting, het e-mail adres en het telefoonnummer van de klant meegegeven worden. Daarnaast kunnen ook alle deelnemers en elementgegevens als losse vervangingen worden opgenomen. Tot nu toe was dat 1 blok. Ook is het mogelijk om het aantal dagen en nachten op te nemen. (Tot nu was dat alleen de start- en einddatum van de boekregel). Al deze vervangingen zijn zowel mogelijk in de handmatige aanvraag mails als in de automatische acties / sell en report.

Overzicht boekingselementen
Onder de module klant en boeking is een onderdeel boekingselementen toegevoegd. Binnen deze lijst kunnen boekingselementen/boekregels gefilterd worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om alle boekregels binnen een periode van een leveranciers op te roepen. Van deze lijst kan een rapport naar een leverancier verstuurd worden. Dit rapport kan opgeslagen worden bij het dossier van de leverancier. Daarnaast is het mogelijk om vanuit deze lijst aanvragen uit te voeren en om een selectie boekingselementen in een keer aan te passen. Zo kunnen het vinkje doorgegeven, de begintijd, de eindtijd en de bevestigingstekst van boekingselementen in een keer aangepast worden

Nieuwe dossiers
Bij begeleiders, wederverkopers en leveranciers zijn dossiers toegevoegd. Binnen het dossier kunnen documenten of andere documenten geplaats worden. (Net als bij een boeking, factuur of voorraaddatum). Het is mogelijk om vanuit deze dosiers te mailen.

Divers
Bij het filteren van boekingen staat het filter op deelnemer in het basisfilter.
Het is mogelijk om boekingen te filteren op het land van herkomst van de klant
Het gelijktijdig ontkoppelen van alle excursies van een element is mogelijk gemaakt
Ditzelfde geldt voor het ontkoppelen van accommodaties aan een element
Op alle plekken waar je symbolen gekoppeld kunnen worden zijn deze gegroepeerd op symboolgroep

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief