Release 1.33 - 05 mei 2014


In deze release zijn er verschillende mogelijkheden toegevoegd.

Managementrapportages
Binnen deze release is de eerste fase van de managementrapportages nieuwe stijl. Deze rapportages beginnen allemaal met ingesteld filter op boekingsitems (aantallen), boekingselementen, boekingen of facturen. Per filter kan bepaald worden welke output er verwacht wordt. Dit kan zijn een standaard kolommen output, een vergelijkings-output (bv 2014 vergeleken met 2013) of een realisatie-output (wat is er voor 2014 gerealiseerd tot nu in vergelijking met 2013). Deze rapportages zijn op het scherm te tonen, als csv te downloaden of te e-mailen.

Afhankelijk van welk filter je kiest kan je of omzet of geboekte aantallen rapporteren. De rapportagecombinaties zijn hiermee oneindig.

Het is ook mogelijk deze rapportages periodiek automatisch te mailen.

Bij het versturen van boekingsactielijst (taak) is het nu mogelijk om op meer actietypes en boekingsstatussen gelijktijdig te ge filteren. Hierdoor kunnen diverse acties gecombineerd worden in lijstjes.

Acties & Taken
Het is mogelijk om bij de actie documenten versturen vanuit boekingsdossier alleen te kunnen versturen als de betalingsstatus van de boeking voltooid is. Dit kan toegepast worden bij het versturen van reisbescheiden.

Bij het versturen van een boekingsmail (vanaf een actie) en bij de actie documenten versturen uit dossier wordt een BCC mail naar het archiefadres gestuurd

Het is ook mogelijk een voorraaddatumactielijst te versturen (periodiek via een taak) op basis van de releasedatum.

Tot voorheen was het niet mogelijk om eenzelfde actie meermalig met gelijke status op een boeking te zetten. Dat is nu wel mogelijk. Hiervoor kan actieplaatsingsmethode ‘meermalig handmatig’ gebruikt worden

Inlezen prijzen en voorraad / beschikbaarheid
Er is een algemene interface gemaakt voor het inlezen van contractprijzen en beschikbaarheid. Op deze wijze is het mogelijk om periodiek contractprijzen en beschikbaarheid in te lezen / te updaten.
Uiteraard zal er voorafgaand nog wel een mapping gemaakt moeten worden tussen de aangeleverde informatie van de leverancier en de contracten / producten in 1TIS. Dit kunnen we per leverancier op maat samenstellen.

Nieuw mogelijkheden website
Tot voorheen was de startpagina van het eigen domein van de klant hard bepaald. Dit is nu naar eigen wens in te richten.

Er is een nieuwe variant van google maps geïntegreerd. Tevens is er een bouwblok toegevoegd waarmee je zelf een willekeurig google maps kaartje kan generen. Deze hoeft niet afhankelijk te zijn van een entiteit (plaats, accommodatie) binnen 1TIS

Het is mogelijk om een willekeurige selectie elementen in een bouwblok te stoppen. Deze willekeurige selectie kan je dan bv tonen op de homepage of een andere pagina. Een zelfde bouwbloktype bestond al voor pakketten

De prijsmatrix kan ook de dag van de week tonen

Bij pakketgroepen is het mogelijk om met hulp van bouwbloktype pakketselector van pakket te switchen. In deze selector was voorheen altijd het standaardpakket standaard geselecteerd. Dit kan nu ook het goedkoopste pakket zijn. Tevens is het mogelijk om in de listbox per pakket van de pakketgroep de vanaf prijs te tonen.

De E-Commerce module van Google Analytics is aan te roepen op de daarvoor gewenste pagina’s

Het is mogelijk om net als bij een pakket, elementen te zoeken op beschikbaarheid en middels een zoekstraat verder te filteren.