Release 1.34 - 02 juni 2014


Release 1.34 staat in het teken van inlezen van bankbetalingen en de HTML cache. Daarnaast zijn er nog diverse andere onderdelen aangepast.

Inlezen bankbetalingen
Het is mogelijk om factuurbetalingen in te lezen in 1TIS. Dit is een generieke importmodule. Deze kan gebruikt worden om bankbladen te verwerken. Per soort bestand zal er een mapping gemaakt moeten worden. 1TIS heeft standaard een mapping met een bestand, geleverd door de Rabobank, meegenomen. Let op. Deze methode gaat dus niet via een financieel pakket.

Acties
Actietypes moeten nu verplicht een categorie hebben. Gekozen kan worden uit de categorieën boeking, factuur, voorraaddatum en brochureaanvraag. Hierdoor is het mogelijk om op iedere plek in het systeem de gewenste selectie acties op te kunnen roepen. Tevens is er een nieuwe taak gemaakt die een factuuractielijst kan mailen. Tot slot is de actiestatus mislukt toegevoegd. Deze status zal toegekend gaan worden als een automatische uitvoering van een actie niet gelukt is. Hiervan kan weer een lijst verstuurd worden.

Taak boekingslijst versturen
Het is mogelijk een taak in te stellen die een lijst met boekingen van een bepaalde status mailt. Hierbij kan rekening gehouden worden met de filterdatum van de boeking. Op deze wijze kan er een lijst gestuurd worden met bv optieboekingen die vandaag verlopen.

HTML cache
Binnen 1TIS kenden we tot voorheen de codecharge cache. Deze is aangepast naar HTML cache. Deze cache zal ook vanaf deze release op een andere plek worden opgeslagen dan voorheen, wat deze cache sneller maakt. Daarnaast werd deze cache in het verleden te vaak voor alles geleegd. Hierdoor werd er veel opgebouwde cache ten onrechte verwijderd. Binnen deze release is het mogelijk gemaakt om de cache vanaf de klantenwebsite te verwijderen. Gelijk is dan inzichtelijk of de gewenste aanpassing goed is doorgekomen. Onder aan de pagina staat een knop ‘HTML cache legen”. Deze wordt alleen getoond als via 1TIS de website geopend wordt en de gebruiker rechten heeft op de module sitebeheer. Het is ook mogelijk om middels taken op paginaniveau periodiek de HTML cache te legen.

Prijzen per leeftijdsinterval
Naast het invoeren van standaardprijzen met prijsregels voor kinderkortingen is het nu ook mogelijk om prijsschema’s per leeftijdsinterval te onderhouden. Voorwaarde voor het gebruik van deze prijsschema’s is dat het producten zijn die per persoon geboekt worden. (vluchten en dergelijke). In andere gevallen zullen prijsschema’s per leeftijdsbezetting gebruikt moeten worden.

Managementrapporten
De managementrapporten zijn verder ontwikkeld. De in te stellen filters zijn makkelijker in te richten. Tevens is het onderdeel nachtovergangen erbij gekomen.

Mailen uit factuurdossier
Als er een e-mail verstuurd wordt uit het factuurdossier is het vanaf nu ook mogelijk om het boekingsnummer en factuurnummer als vervanging op te nemen in de tekst.

Gelijktijdig muteren
• Bij pakketten is het mogelijk om bij een volledige selectie in een keer een symbool te kunnen koppelen of ontkoppelen
• Bij de contentlijst is het mogelijk om in een keer een selectie content van categorie te wijzigen.

Website aanpassingen
• De pakketselector op een pakketgroeppagina kan nu niet alleen als listbox maar ook als radiobutton variant opgenomen worden.
• Binnen de vaste boekingswizard is het mogelijk om de bij het totaaloverzicht bouwblokken te tonen. Hierdoor is er meer vrijheid in het tonen van deze informatie.
• Het laatst gekozen pakket bij een pakketselector wordt nu onthouden. Bij het springen naar andere tabbladen wordt de informatie van het laatst gekozen pakket getoond.
• Een eenmaal ingevulde datum bij een prijsmatrix wordt onthouden bij het opvragen van nieuwe pakketten. (mits deze datum uiteraard een mogelijke datum is bij het nieuwe pakket)
• Een eenmaal ingevulde itemselectie bij een prijsmatrix wordt onthouden bij het opvragen van nieuwe pakketten. (mits deze itemselectie uiteraard een mogelijke combinatie is bij het nieuwe pakket)
• Het is mogelijk een duur van een pakket (gecachte waarde) op te nemen bij pakket informatie. Deze duur wordt door 1TIS berekend in nachtovergangen. Bij subpakketten met meer duren wordt de eerst gevonden duur op genomen als basisduur. Op de website kan dit ook getoond worden in dagen. Dus 7 nachten is dan 8 dagen. Deze duur kan bv getoond worden bij een overzicht van reizen.