Release 1.36 - 18 augustus 2014


Acties op boekingselementen
Het is mogelijke om acties op losse boekingselementen te onderhouden. Dit wis met name geïntroduceerd om communicatie met leveranciers gestructureerd bij te houden en automatisch te voeren.

Mutaties op boekingen
Middels acties is het mogelijk om via een actie te controleren of eerder doorgegeven informatie van een boekingselement aangepast is. Bij een eventuele aanpassing kan de aanvraag automatisch opnieuw gestuurd worden naar de leverancier.

Boekingselementen annuleren
Het is mogelijk op boekingselementen te annuleren. Het boekingselement blijft, in tegenstelling tot het verwijderen, blijft wel op de boeking staan. De gebruikte voorraad wordt teruggegeven en de prijzen (in- en verkoop) van het geannuleerde boekingselement worden op 0 gezet. Bij het annuleren van een boekingselement kan tevens automatisch een actie geplaatst worden om de annulering door te geven aan de leverancier.

Voorraad
Er is een nieuwe uitgifte methode beschikbaar toegevoegd. Deze uitgiftemethode geeft altijd beschikbaar terug zonder te letten op het aantal voorraad dat is toegekend.

Daarnaast was het al mogelijk om automatisch voorraad aan te laten maken als een element op een bepaalde datum geboekt wordt. Deze voorraad werd dan automatisch op aanvraag aangemaakt. Het is nu ook mogelijk om dat automatisch beschikbaar aan te laten maken

Bij de actieuitvoeringsmethode releasen is een extra configuratiemogelijkheid toegevoegd om pas bij een bepaald aantal geboekt de voorraad op 0 te stellen.

Het is mogelijk gemaakt om voorraad over meerdere items gelijktijdig aan te passen

Tijden
Het is mogelijk om een tijd bij een item of bij een voorraaddatum bij te houden. Deze tijd is op te halen bij een voorraaddatum. In het geval de voorraaddatum geen tijd heeft, wordt de tijd bij het item opgehaald.

Items
Doordat er meer velden te onderhouden zijn bij items is er voor gekozen om een eigen pagina voor een item te creëren. Tevens is het mogelijk om (niet via een element) items op te roepen en gelijktijdig te muteren.

Kleine aanpassingen
Het is mogelijk gemaakt op pakketgroepen gelijktijdig te muteren.
Bij het overnemen van factuurbetalingen wordt de betalingsstatus van een boeking gecontroleerd en bijgewerkt
Er is een indelingslijst toegevoegd. Deze indelingslijst is op verschillende criteria te filteren
Er is een nieuw prijsregeltype feestdag toegevoegd. Middels dit type kan je een prijstoeslag of korting op bepaalde dagen (bv 24/12) toepassen.
De voorwaarden van een element worden in de taal van de debiteur op de boeking geplaatst.
Het inloggen van wederverkopers op de wederverkoperomgeving kan nu middes ipadres herkenning gebeuren.

Subpakketsoort servicelijnen
Er is een subpakketsoort servicelijnen toegevoegd. Middels dit soort is het mogelijk om meerdere routes in een servicelijn op te nemen.

Vrij velden
Er kunnen vrij velden onderhouden worden. Het is mogelijk deze vrije velden te koppelen aan een deelnemer. Op deze wijze is het mogelijk om specifieke gegevens per deelnemer te vragen.

G7
Het is mogelijk om boekingen via het G7 protocol te plaatsen binnen 1TIS.

Nieuws

Uitbreiding klanten in de Belgische markt
Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met de Belgische reisorganisatie Govaka.
Govaka is sterk in groepsreizen en al meer dan 25 jaar organiseren zij wandel, fiets, kampeer en cultuurreizen over de hele wereld.
De wensen die Govaka heeft, met betrekking tot het inrichten van de backoffice middels software, passen heel goed bij wat wij dagelijks leveren.
Wij kennen en herkennen de werkprocessen van Govaka en kunnen hier goed in de praktijk op inspelen.
Onze software levert rendement op
Onze klanten ervaren dagelijks dat het omarmen van goede software kostenbesparend werkt.
In de praktijk betekent dit namelijk:
Meer efficiëntie in de dagelijkse processen op de werkvloer
Geen dubbele administratie door het gebruik van meerdere systemen
Besparing in uren en geld
Beter inzicht door juiste managementrapportages

Graag geven wij een demo, om jou ook inzage te geven in onze software en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.
Klik hier voor een demo aanvraag.
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief