Release 1.39 - 8 december 2014

Nieuwe opzet websitepagina’s
Fase een van een nieuwe webpagina wordt met deze release geïntroduceerd.. Tot dusver hadden alle entiteiten in het systeem een eigen pagina (land, pakket, accommodatie etc). Nu zullen deze allemaal naar een pagina herleid worden, de entiteitpagina. Daarnaast is het mogelijk om per entiteit meerdere pagina’s aan te maken. Dit is zeer handig voor speciale landingspages. Zo kunnen er meer pagina’s van bv een land voor een label worden aangemaakt. Tot voorheen moesten we dat in boeken oplossen. Bij de pagina-inhoud is weer een eigen paginatitel en URL aan te maken. Hierdoor kan de URL structuur ook helemaal naar eigen wens ingericht worden. Tot nu toe waren we gebonden aan een opzet domein/pagina/entiteitnaam/tabblad. Voor de entiteit pagina is dit helemaal vrij in te richten.

De entiteitpagina is een nieuw opgezette pagina die geen ‘ballast’ vanuit het verleden meeneemt. Dus hiermee ook sneller. Daarnaast maken het mogelijk om deze pagina tijdelijk te pre-cachen. Hierdoor kunnen we altijd een pagina uit de cache serveren.

In de komende releases wordt het voor alle huidige pagina’s mogelijk om de entiteitpagina te gebruiken. De volgende pagina’s kunnen nu via de entiteitpagina lopen: pakketgroep, pakketcategorie, pakket, subpakket, elementcategorie, element, land, regio, plaats, symbool

Na de release kan de entiteitpagina in gebruik genomen worden. Dit gaat in overleg en moet gefaseerd gedaan worden.

Winkelwagen2
In de vorige release is reeds een nieuwe versie van de winkelwagen opgeleverd. Om producten te kunnen plaatsen in een winkelwagen zijn in deze release twee nieuwe bouwblokken gecreëerd. Een elementaccommodatie bouwblok en een itemselectie bouwblok. Dit zijn twee manieren om producten te plaatsen. Het voordeel van deze nieuwe manier is dat je op de productpagina blijft als je bet product wil plaatsen. Er is geen boekingswizard meer nodig.

Koppeling Sisow
Naast Buckaroo en Ogone is Sisow als betalingspartij toegevoegd.

Betaalkosten
Bij de vaste boekingswizard is het mogelijk om betalingskosten in rekening te brengen voordat we naar een betalingspartij gaan. Zo kunt u bv creditcard kosten in rekening brengen. Per betalingsmethode koppelt u een element met bedrag. Klanten selecteren voordat het uitstapje naar de betalingspartij wordt gedaan hun betalingsmethode. Het gekoppelde element word geplaatst op de boeking en dan wordt met het nieuwe bedrag de betalingspartij aangeroepen.

Dit is alleen geïmplementeerd voor Ogone.

Downloadlijst kunnen filteren
Het is mogelijk om de downloadlijst op meer manieren te kunnen filteren. Hierdoor kan je verschillende soorten documenten in bulk printen.

Annuleren
Het is mogelijk een boeking vanuit TRIP te annuleren. TRIP plaatst annuleringskosten op de boeking en zet alle bestaande elementen op vervallen.
Daarnaast in het mogelijk om dit zelfde proces vanuit het wederverkoperdomein te doen.

Boekingsactielijst
De boekingsactielijst is ook te filteren op elementnaam. In dit geval kunnen acties voor dezelfde reizen gelijktijdig uitgevoerd worden.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief