Release 1.40 - 13 april 2015

Acties
Bij acties met uitvoeringsmethode BoekingsrapportPlaatsen is het nu mogelijk om bij de configuratie uitvoering aan te geven dat enkel boekingen met betalingsstatus voltooid meegenomen mogen worden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij het versturen van reisbescheiden.

Taken
Bij de taak Boekingsacties uitvoeren is het vanaf nu mogelijk om bij de configuratie meerdere boekingsstatussen aan te geven.

Subpakketten
Via de mutatie-knop is het na het maken van een selectie mogelijk om:
• Elementen te koppelen aan de gehele selectie (hierbij kan een dagnummer, absoluut/relatief of een sorteervolgorde worden meegegeven)
• Elementen te ontkoppelen
• De pagina inhoud per label te herberekenen

Pakketten
Bij het koppelen van subpakketten aan een pakket, is nu een filter ingesteld. In plaats van scrollen door een lijst met subpakketten, is het nu mogelijk om bijvoorbeeld op code of subpakketnaam te zoeken. Daarbij is het mogelijk om meerdere subpakketten tegelijk aan het pakket te koppelen.

Systeemelementen
Systeemelementen zijn elementen die uitsluitend bedoeld zijn voor intern gebruik t.a.v. de procesgang van boekingen en niet voor de debiteur (klant of wederverkoper). Dit is bij het element onderhoudbaar, door een vinkje te plaatsen bij de configuratie. Op een hoger niveau is dit ook nog aan te geven bij het elementtype.

Op deze manier is het mogelijk om elementen toe te voegen, die de klant standaard niet in bijvoorbeeld het prijsoverzicht te zien krijgt. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaalde prijsverhoging of een element waarop het aantal deelnemers van een reis geteld wordt.

Label
Het is nu mogelijk om per medewerker een standaard label te koppelen. Wanneer een bepaalde medewerker inlogt, zal standaard het opgegeven label geselecteerd zijn, zowel in de kop- als voettekst. Bij het overzicht van boekingen zijn standaard de boekingen uitgefilterd die aan het opgegeven label gekoppeld zijn.

Preferentiecategorieën
Er kunnen preferentiecategorieën aangemaakt worden, om te kunnen filteren tussen verschillende preferenties. Bijvoorbeeld voor het vervoer of voor accommodaties. Hierdoor kunnen de juiste preferenties op verschillende vouchers geplaatst worden.

Annuleren
In de voorgaande release is het mogelijk gemaakt om vanuit 1TIS een boeking te annuleren. Vanaf nu is het per elementtype mogelijk om aan te geven welke boekingselementen, met prijs, op de boeking moeten blijven staan als er wordt geannuleerd. Het gaat hierbij voornamelijk om de annuleringsverzekering.

Betaalkosten
Eerder is het voor Ogone mogelijk gemaakt om bij de vaste boekingswizard betalingskosten in rekening te brengen voordat we naar een betalingspartij gaan. Dit is nu ook voor Buckaroo en Sisow geïmplementeerd.

Boekingsrapportage
Er is een nieuwe manier van rapportages geïntroduceerd waarmee meer inzicht in de gemaakte boekingen in het systeem verkregen wordt. Hiermee is het mogelijk om te filteren op jaar, startdatumperiode en uit te sluiten boekingsstatussen. Vervolgens kan per land, elementtype of elementcategorie een boekingsrapportage worden gemaakt.

Harde export vanuit 1TIS op alle lijstpagina’s
Op alle lijstpagina’s is het vanaf nu mogelijk om een selectie te exporteren naar een CSV bestand. Het gaat om de volgende lijstpagina’s: pakketgroep, pakket, subpakket, element, accommodatie, excursie, leverancier, contract en klant. Het is hierdoor bijvoorbeeld mogelijk om een overzicht te exporteren van alle volledig publiceerbare elementen met een bepaald elementtype. De export kan opgevraagd worden middels een daarvoor bestemd icoon dat bij deze lijstpagina’s aanwezig is.

Indelen op voorraaddatum
Wanneer er een boekingsitem van een boeking wordt verwijderd of wordt verplaatst in tijd worden de eventuele indelingen verwijderd. Dit is zowel te zien op het tabblad indelingen op de voorraaddatum, als op het tabblad indelingen in de boekingen.

Voorraaddatumlijst
Deze lijst is nieuw aangemaakt en heeft een mutatieknop die gelijk is aan die bij de itemlijst. Deze lijst toont alle voorraaddata die aanwezig zijn in 1TIS en maakt het eenvoudig om over meerdere items heen in één keer mutaties op voorraad toe te passen. Er zijn verschillende filtermogelijkheden om de juiste voorraaddata naar voren te krijgen.

Itemlijst
Bij de itemlijst zijn twee taken toegevoegd, namelijk voorraad toevoegen en voorraadinterval aanmaken.

Voorraadduurbepaling
Er is een nieuwe voorraadduurbepaling aangemaakt, per interval weekdag, waarbij een som van twee willekeurige dagen (de som hiervan dient 7 dagen, dus 1 week, te zijn) kan worden onderhouden als het interval.

Voorbeeld: 3+4 -> als voorraad wordt gecontroleerd voor startdatum 1 januari 2015 met een duur van 14, zal 1 januari gecontroleerd worden, en tevens 4, 8 en 11 januari.

Aankomstdag
Per voorraaddatum kan aangegeven worden of dit een aankomstdag is. De uitgifte van de voorraad blijft ongewijzigd, het is enkel van invloed op de keuze die een klant heeft bij het inboeken op de website. Dit kan zowel op de voorraad, als op het element en het elementtype aangegeven worden en is enkel van toepassing bij de AccoElementPrijsmatrix.

Boekingsoverzichten
Het is nu ook mogelijk om boekingsoverzichten te filteren op leverancier.

Barcode afbeelding genereren
Op basis van een reserveringsnummer kan een barcode afbeelding gemaakt worden. Vervolgens kan deze toegevoegd worden aan de reservering. De gegenereerde barcode wordt als afbeelding in de cache opgeslagen.

Wederverkopers
Door het instellen van bepaalde voorwaarden, is het voor wederverkopers nu mogelijk om in het wederverkoperdomein het wachtwoord te wijzigen, preferenties per boeking toe te voegen en deelnemergegevens te wijzigen. Daarbij is het mogelijk om de pagina boekingen bij wederverkopers vrijer in te richten.