Release 1.43 - 6 juli 2015

Accoelementprijsmatrix
Bij het gebruik van deze matrix wordt er direct een kamer ingedeeld als de totale gewenste bezetting in een kamer past. Bijvoorbeeld bij een boeking van 4 personen. Wanneer er een 4-persoonskamer aanwezig is, kan alleen de 4-persoonskamer geboekt worden. Door op een button (wijzigen deelnemersselectie) te klikken, is het mogelijk om deze selectie aan te passen.

Daarbij is in een eerdere release voorraadduurbepaling per interval weekdag ontwikkeld. Bouwbloktype accoelementprijsmatrix kan hier nu mee om gaan.
Je stelt op een voorraaddatum bijvoorbeeld in dat maandag en vrijdag geldige aankomstdagen voor een accommodatie zijn. Vanaf een maandag mag je 4 nachten verblijven, vanaf een vrijdag mag je 3 nachten verblijven. Deze matrix houdt hier nu rekening mee en bouwt de keuze als volgt op: je verblijft altijd van een maandag tot een willekeurige vrijdag of maandag (als de gekozen startdatum een maandag is), OF van een vrijdag tot een willekeurige maandag of vrijdag (als de gekozen startdatum een vrijdag is).

Taken controle actualiteit data bij een koppelingspartij
Er zijn verschillende taken toegevoegd om de actualiteit van data bij een koppelingspartij te controleren:
Taak AanmakenContractenPrijsschemas: deze taak maakt contracten en prijsschema’s aan indien deze niet in TRIP staan. De feedback per mail bevat de aangemaakte contracten en de aangemaakte prijsschema’s.
Taak UpdatenPrijzenPrijsregelsContractvoorraad: deze taak controleert of de contracten en prijsschema’s in TRIP nog actueel zijn bij de externe partij. De feedback per mail bevat ‘verdachte’ contracten en ‘verdachte’ prijsschema’s.
Taak ControleContractenPrijsschemas: deze taak controleert of de contracten en prijsschema’s in TRIP nog actueel zijn bij de externe partij. De feedback per mail bevat ‘verdachte’ contracten en ‘verdachte’ prijsschema’s.

Taak: Mailen prijsschema's van contracten die niet aan item zijn gekoppeld
Deze taak controleert of er prijsschema's bij contracten zijn die niet zijn gekoppeld aan items. Van de gevonden prijsschema’s wordt de contractcode, de naam en het prijsschema naam in een lijst gemaild naar het e-mailadres is geconfigureerd.

Herberekendatum bij subpakket
Het is vanaf nu in de basisgegevens van een subpakket inzichtelijk wanneer deze voor het laatst is herberekend. Tevens is het mogelijk om de subpakketten te filteren op herberekendatum. Dit is enkel van toepassing voor subpakketten van het soort itemselectie.

Zoekmethodemaatwerk
Er is zoekmethodemaatwerk logica ontwikkelt, waardoor zoekmethodes nu vrijer in te richten zijn. Hierin is het bijvoorbeeld mogelijk om de zoekresultaten te sorteren, de zoekresultaten op een kaart te tonen en is het mogelijk om meerdere filtercriteria te combineren.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief