Release 1.44 - 21 juli 2015

Module Product - Excursies
Het is nu mogelijk om excursies onder te verdelen in categorieën. Bij het invoeren van een excursie is het mogelijk om een categorie te koppelen, maar dit is niet verplicht. Tevens is het mogelijk op een bepaalde excursiecategorie te filteren, wordt de gekoppelde categorie in de excursielijst getoond, wordt deze meegenomen in de export en is het mogelijk om de categorie te muteren.

Module Product - Contracten en eigenschappen
Er is weer een stap genomen in de ontwikkeling van de koppeling tussen contracten en eigenschappen. Dit wordt ook nog doorontwikkeld.

Module Product – Elementtype
Op het elementtype is het vinkje ‘is boekingstype’ onderhoudbaar gemaakt.

Module Content – Contentlijst
• De entiteit filter is uitgebreid met de volgende entiteiten: pakketgroep, eigenschap, accommodatie, leverancier, boek en symbool.
• Daarbij is het nu mogelijk om de contentlijst te exporteren. De volgende kolommen kunnen worden getoond: contentsleutel, contentID, code bijbehorende entiteit, naam bijbehorende entiteit, content titel, content omschrijving, content voettekst.

Module Content - Symboolgroepen
De gebruiksvriendelijkheid van de symboolgroepen is verbeterd. Het is mogelijk om bij de symboolgroepen de entiteit waar deze voor bedoeld is te kunnen koppelen. Er kan gekozen worden uit pakket, pakketstartdatum, element, accommodatie, excursie en eigenschap. Bij de betreffende entiteit worden alleen symboolgroepen getoond die zijn gekoppeld. Als er geen entiteit gekoppeld is aan een symboolgroep, wordt deze altijd getoond.

Module Klant & Boeking - Klantlijst
Bij de klantlijst zijn een aantal zaken toegevoegd en/of aangepast:
• De zoekfilter is uitgebreid. Er zijn filters die te maken hebben met de gekoppelde boekingen aan de klant toegevoegd. Hierbij kan gedacht worden het aantal boekingen, selecteren of één of meerdere statussen, startdatum van en t/m en registratiedatum van en t/m.
• In de uitgebreide zoekfilter zijn zoekmogelijkheden toegevoegd: registratiedatum klant en heeft de klant wel of geen reisschema opgeslagen
• De harde export mogelijkheid is uitgebreid met onder andere initialen, geslacht, straat en geboortedatum.

Module Klant & Boeking - Boekingslijst
In de boekingslijst zijn twee wijzigingen doorgevoerd:
• Er is een extra filtermogelijkheid toegevoegd, waardoor er nu ook gefilterd kan worden op de reissom met een range van t/m. Hierbij wordt uitgegaan van het boekingsbedrag van de boeking.
• Er is een nieuwe harde exportmogelijkheid gecreëerd, waardoor er een lijst geëxporteerd kan worden van klantgegevens van de uitgefilterde boekingen. Hierin kunnen onder andere het klantnummer, achternaam en adresgegevens opgehaald worden. De kolommen komen overeen met de exportlijst bij klantlijst.
• Daarbij zijn er extra kolommen toegevoegd in de export. Commissiebedrag, publiceerbaarheid wederverkoper, plaats van de wederverkoper, klantnummer en klantnaam worden nu ook getoond.

Module Klant & Boeking - Boekingselementen
Bij de lijst van boekingselementen is het nu mogelijk om op meerdere leveranciers tegelijk te kunnen filteren, bv 2 verschillende agentschappen of een combinatie van een airline en een agentschap.

Daarbij is bij het exporteren van boekingselementen, zowel in de boekingselementlijst als bij de financiële rapporten, de code en naam van de leverancier nu opgenomen.

Tevens is in de boekingselementlijst een extra kolom toegevoegd, namelijk klantnaam.

Module Klant & Boeking - Boekingsacties
In de boekingsactielijst is het mogelijk gemaakt om met de mutatie knop boekingsacties met de status VOLTOOID terug te zetten naar TE DOEN.

Module Klant & Boeking – Boekingsoverzichtdefinities
In het overzicht van Boekingsoverzichtdefinities is een filter toegevoegd.

Module Klant & Boeking - Boekingsmemo’s
Met deze release is het mogelijk gemaakt om bij het onderhoud van boekingsmemotypen een default/standaard vinkje in te stellen. Nu staat standaard memotype INTM geselecteerd als er een nieuwe memo wordt toegevoegd, maar dit kan nu aangepast worden naar een ander memotype.

Bij het exporten van de boekingsmemo’s wordt nu ook boekingsinformatie meegenomen. Land, regio, plaats, elementcategorie en elementtype worden ook getoond.

Module Klant & Boeking - Vervoersregels van elementen op boeking plaatsen
Voorheen was het zo dat je vanaf het boekingselement met een tabtaak vervoersregels kon kopiëren van het element. Vanaf nu is het mogelijk om via een tabtaak op het tabblad reisbescheiden in één keer van alle boekingselementen de vervoersregels op de boeking te kopiëren.

Module Klant & Boeking - Boekingsstatus Vervallen
Wanneer een boeking de status vervallen krijgt, kan hier nu een reden voor aangegeven worden. De reden van vervallen is inzichtelijk in de boeking en wordt ook in de export van boekingen meegenomen. De basisredenen zijn onderhoudbaar.

Module Klant & Boeking - Wederverkoper referentie
De mogelijkheid om op een boeking een wederverkoper referentie te onderhouden is toegevoegd. Daarbij kan in de zoekfilter worden gezocht op de wederverkoper referentie.

Module Klant & Boeking - Basisgegevens e-reservering
In de basisgegevens van een e-reservering worden nu ook het boekingsnummer en de startdatum van het boekingselement getoond. Daarbij is het mogelijk om terug te gaan naar de boeking door op het boekingsnummer te klikken.

Module Proces - Taak E-reserveringen mailen met status
In de configuratie van de taak ‘e-reserveringen mailen met status’ kunnen twee e-mailadressen toegevoegd worden, één standaard mailadres en een CC. Daarbij kunnen er verschillende statussen van de e-reserveringen aangegeven worden. Het resultaat van het uitvoeren van de taak is een CSV bestand met de e-reserveringen met opgegeven statussen. De kolommen in het CSV bestand komen overeen met hetgeen in de e-reserveringen lijst wordt getoond.

Module Product - Voorraad
Bij het aanmaken van nieuwe voorraad is het zowel per datum als per interval nu mogelijk om ook direct het break-even aantal, het grensaantal en het vinkje ‘is aankomstdag’ toe te voegen.

Module Proces - Aanvraagmail leverancier
De inkoopprijs en prijsregels op de inkoop kunnen nu meegenomen worden in de aanvraag mail naar de leverancier.

Module Proces - Taken controleren aan- en restantbetalingen
Het is vanaf nu mogelijk om op de taken voor het controleren van de aan- en restantbetalingen een afwijkende betalingstermijn in te voeren. Voorheen was het zo dat er voor de betalingstermijnen enkel gekeken werd naar de factuur instellingen en kon er bijvoorbeeld alleen op 6 weken voor vertrek een herinnering voor de restantbetaling verstuurd worden. Met de afwijkende betalingstermijn is het nu mogelijk om deze bijvoorbeeld op 7 weken voor vertrek te zetten, zodat er dan al een betalingsherinnering verstuurd kan worden.

Module Proces - Bevestiging betaling ontvangen versturen
Wanneer er een factuurbetaling op een boeking wordt verwerkt, kan er een mail naar de klant verstuurd worden met een bevestiging dat de betaling is ontvangen. Het betaalde bedrag kan hierin meegenomen worden. Deze bevestiging wordt niet verstuurd als het min bedragen betreft of als er een betaling van een andere factuur wordt overgenomen.

Module Proces – XML sjablonen
Bij het overzicht van XML sjablonen is een filter toegevoegd.

Module Financieel - Facturen
Het is mogelijk gemaakt om facturen vanaf de factuurlijst te exporteren. De volgende kolommen worden getoond: nummer, factuurbedrag, debet credit, gecrediteerd, startdatum, factuurdatum, labelnaam, betaald bedrag, boekingsnummer.

Module Financieel - Factuurregels
In de export bij de factuurregels worden nu ook de factuurregelcode, factuurregelnaam, kostenplaatscategorie en kostendrager meegenomen.

Module Financieel - Boekingsrapportage
In de eerder ontwikkelde boekingsrapportage zijn twee presentaties toegevoegd: wederverkopergroep en label.

Module Kwaliteitszorg - Enquêtes exporteren
Bij de export van enquêtes wordt nu ook boekingsinformatie getoond. Land, regio, plaats, elementcategorie en elementtype zijn hierin opgenomen.