Release 1.45 - 4 augustus 2015

Deze release staat in het teken van website mogelijkheden. Hiervoor is functionaliteit opgenomen om alle websites sneller te maken, meer mogelijkheden te bieden voor het ontwikkelen van websites en efficiënter websites te kunnen ontwikkelen.

Foutmelding formulefout

Er kan een foutmelding tekst onderhouden worden, welke in verschillende wizards en de kassabon getoond kan worden als er een formulefout optreedt.

Stijlklasse input velden

Alle input velden kunnen op hoog niveau een stijlkasse meekrijgen, waardoor deze gemakkelijk generiek gestyled kunnen worden.

Xpath bij bouwblok XML (Nieuw)

Aan het bouwblok XML (nieuw) is een configuratie voor XPath toegevoegd waarmee het mogelijk gemaakt is verschijningsvormen vaker te kunnen hergebruiken.

Inloggen medewerkers

Een 1TIS medewerker kan niet gelijktijdig meerdere malen ingelogd zijn.

Stylesheet lijst

Vanuit dit scherm kan over alle stylesheets heen gezocht worden op naam, type, medium en (deel van) de inhoud.

Snelkoppelingen

De volgende snelkoppelingen zijn toegevoegd:
• Vanaf bouwblok alle bouwbloktemplates die aan het bouwblok gekoppeld zijn
• Vanaf XML sjabloon rapportsjablonen, exportdefinities & bouwbloktemplates waaraan het XML sjabloon gekoppeld is

Filter op bouwbloktemplate

Op de volgende schermen kan gefilterd worden op gekoppeld bouwbloktemplate: pakketgroepen, pakketten, subpakketten, elementen, landen, regio’s, plaatsen, symbolen & elementcategorieën.

JQuery & JavaScript

De jQuery en JavaScript bestanden voor de website zijn verkleind.

Stylesheet bij wizard

Bij wizards kan een stylesheet onderhouden worden.

Pagina template per device op entiteitpagina’s

Op de entiteitpagina’s kan een paginatemplate per device gekoppeld worden.

Nieuwe entiteitpagina’s

De volgende pagina’s kunnen als entiteitpagina opgebouwd worden: homepage, voorraaddatum, accommodatie, excursie, leverancier & boek.

Muteren en genereren paginainhouden

De methodes voor het genereren en muteren van paginainhouden zijn aangepast. Muteren kan nu op twee manieren, aanmaken en herberekenen. De knop herberekenen kan nu ook gebruikt worden als er nog geen paginainhoud bepaald is.

Configuratie content afhankelijk

De configuratie “content afhankelijk” is toegevoegd bij de koppeling van bouwblokken aan bouwblokverzamelingen. Hiermee is het mogelijk tabbladen zonder inhoud dynamisch niet meer te tonen op de website.

Media query stylesheet

Er kunnen mediastylesheets onderhouden worden. Deze stylesheets worden op de website als laatste ingeladen, na de andere stylesheets.

Land / Pakketcategorie pagina

Er is een nieuwe pagina geïntroduceerd, de land / pakketcategorie pagina. Deze pagina kan in de sitestructuur geplaatst worden tussen land en pakket/pakketgroep of pakketcategorie en pakket/pakketgroep. In verband met deze aanpassing kan het zijn dat het opslaan van een land of een pakketcategorie de eerste keer na de release trager gaat dan normaal, omdat deze entiteit dan gecreëerd wordt.

Meerdere wizards aan pakketten koppelen

Het is mogelijk pakketten via meerdere wizards te kunnen boeken.