Release 1.46 - 1 september 2015

Module Product – Pakketstartdata
Er is een overzicht van pakketstartdata toegevoegd. De pakketstartdata kunnen gefilterd worden op startdatum, pakketcode, pakketnaam, categorie, pakketsymbolen en publiceerbaarheid. Vervolgens is het ook mogelijk om hiervan een overzicht te genereren.

Module Product – Aparte prijsschemalijsten
Het bekende prijsschema overzicht is opgesplitst in prijsschema’s inkoop en prijsschema’s verkoop. Daarbij is aan zowel de inkoop- als verkoopkant de zoekfilter uitgebreid. Er kan nu onder andere ook gefilterd worden op prijsschemabepaling, leeftijdinterval en leeftijdbezetting. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om op meerdere landen te selecteren.
Via het mutatie icoon is het mogelijk om de einddatum op het prijsschema te verwijderen of aan te passen. Ook zijn het muteren van een prijs en aanpassen van de valuta nu als mogelijkheden toegevoegd.

Module Product – Nieuwe formule verkoopprijsschema’s
Er is een nieuwe formule toegevoegd die gebruikt kan worden bij de verkoopprijsschema’s. Bij het gebruik van het woord MAX in plaats van een getal (bijvoorbeeld 2), zal 1TIS kijken naar de maximale bezetting op de eigenschap bij het afronden van het bedrag. Voorheen werd als formule ROUND(1.18*INKOOPPRIJS,1)[+|2] gebruikt, maar dit kan nu ROUND(1.18*INKOOPPRIJS,1)[+|MAX] worden.

Module Product – Garante en optionele voorraad
In deze release is het mogelijk gemaakt om in de voorraad onderscheid te maken tussen garant en optie voorraad. Per voorraaddatum kan het aantal garante voorraad worden ingevoerd; dit is altijd een gedeelte van de totaal ingevoerde voorraad. Tevens is inzichtelijk hoeveel garante voorraad er nog te boeken is. De boekingsoverzichten kunnen zo ingericht worden dat het verschil tussen garant aantal en totaal inzichtelijk is.

Module Product – Prijsregeltype optionele voorraad
Aan de prijsregeltypes is een nieuwe variant toegevoegd: optionele voorraad. Wanneer het aantal garante stoelen van de voorraaddatum is verbruikt, kan er door middel van dit nieuwe prijsregeltype een toeslag of korting gegeven worden op de overige, niet garante/optionele stoelen die nog te vergeven zijn. De prijsregel dient onderhouden te worden op een item waarbij ook de garantievoorraad onderhouden wordt.

Module Product – Evenementlocatie
Bij de evenementlocaties is het nu mogelijk om paginainhouden te hanteren.

Module Product - Contracten
Er is wederom een stap genomen in de ontwikkeling van automatische koppelingen voor het inlezen van prijzen en voorraden.

Module Klant & Boeking – Deelnemers kopiëren
Wanneer je werkt in Google Chrome en deelnemers van een boeking kopieert naar een nieuwe boeking, zullen deze niet meer dubbel in de boeking komen te staan.

Module Klant & Boeking – Boekingsoverzichten
• Er is een nieuwe boekingsoverzichtdefinitie ontwikkeld: per bestemming. Het is hierbij mogelijk om accommodaties en vluchten tegen elkaar af te zetten, waarbij de accommodatie beschikbaarheid geclusterd kan worden per bestemming (land, regio of plaats). Voorraad van de accommodaties wordt los van de voorraad van de vluchten getoond, waardoor duidelijk de beschikbaarheid op beide terug te vinden is.
• Bij boekingsoverzichten van het type 1 dimensionaal is het mogelijk gemaakt om bezettingspercentages en totalen in te stellen. Dit percentage is het quotiënt van geboekt en voorraad.

Module Klant & Boeking – E-reserveringen
Per externe partij is het nu mogelijk gemaakt om per entiteit aan te geven of een e-reservering bij een bepaalde wijziging wel of niet de status niet-actueel dient te krijgen. De entiteiten waarvan dit aangegeven kan worden zijn voorraaddatum, klant, deelnemer en boekingspreferentie.

Module Marketing – Herkomst
Het is nu mogelijk om de herkomsten onder te verdelen in categorieën: klant en boeking. Daarbij is de mogelijkheid om een herkomst aan een boeking (in plaats van alleen bij de klant) te koppelen toegevoegd. Bij de klant worden alleen de herkomsten getoond die categorie klant gekoppeld hebben, bij de boeking alleen de herkomsten waar categorie boeking gekoppeld is. Is er geen herkomstcategorie gekoppeld, wordt de herkomst zowel bij klant als bij boeking getoond.
Er is tevens een nieuw boekingswizard onderdeel ontwikkeld om de herkomst bij een boeking via het boekingsproces op de website vast te kunnen leggen.

Module Proces – Actietypen
Bij de actietypen met plaatsingsmethodes:
• FactuurEenmaligAanbetalingNietVoltooid
• FactuurEenmaligAanmaken
• FactuurEenmaligBetaling
• FactuurEenmaligRestantbetalingNietVoltooid

is het voortaan mogelijk om in de configuratie ook op label te selecteren.

Module Proces – Taaklijstitems
Het is nu mogelijk om een lopend taaklijstitem stop te zetten. Het taaklijstitem krijgt de status gestopt en er wordt een nieuw taaklijstitem met status wacht toegevoegd.