Release 1.47 - 30 september 2015

Module Product
Elementen – Tabblad items - Voorraaddatum - Indelen op kamers
Naast het indelen van accommodaties en vervoersmiddelen is het nu ook mogelijk om deelnemers op kamers in te delen. Zo kunnen deelnemers direct worden geplaatst op beschikbare kamers nadat ze geboekt hebben.

Basis Product – Kamercategorieën
Via Basis Product is het nu mogelijk om kamercategorieën aan te maken. Deze categorieën zijn nodig om kamers automatisch in te delen.

Kamers
In de lijst met kamers kunnen alle mogelijke kamers worden ingevoerd. Hierbij kan een maximum bezetting per kamer worden ingevoerd en een kamercategorie worden aangegeven.

Elementen – Tabblad items – Voorraaddatum - Indelen - Automatisch indelen
Deelnemers kunnen automatisch worden ingedeeld op kamers via verschillende indelingsmethodes:
- Op basis van boekingsrelatie
- Op basis van boekingsnummer
- Op basis van geslacht en leeftijd
Daarbij moet worden aangegeven in welke kamercategorie de deelnemers moeten worden ingedeeld.

Voorraaddata - rapporten
De rapporten die vanaf een voorraaddatum gegenereerd worden en informatie over opstap- en uitstapplaatsen van deelnemers bevatten, kunnen nu anders opgebouwd worden. Omdat de opstap- en uitstapplaatsen als afgeleide data worden genoteerd bij de boekingen, kunnen deze rapporten efficiënter opgebouwd worden.

Module Klant & Boeking
Boekingen - Filter op vrij veld in boekingen
In het overzicht van boekingen kan nu gefilterd worden op het vaste vrije veld bij de deelnemers van een boeking.

Boekingen - Boekingen aan elkaar kunnen relateren
Het is nu mogelijk om boekingen aan elkaar te kunnen relateren. Op de boeking detailpagina is hier een extra icoon/taak voor aangemaakt. Hier kunnen boekingen aan elkaar worden gelinkt. Wanneer een boeking X aan een boeking Y wordt gekoppeld, is uiteraard de koppeling bij boeking Y ook direct zichtbaar.

Boekingsoverzichten - Aanpassingen boekingsoverzicht per bestemming
Het is nu verplicht om bij dit type boekingsoverzicht een einddatum in te vullen. Ook worden de items van de accommodatie elementen in eerste instantie allemaal ingeklapt weergegeven, zodat er minder gescrold hoeft te worden. Daarnaast valt de uitlegtekst meer op.

Boekingsoverzichten - Leveranciernaam in export boekingsoverzichten
In de boekingsoverzichten van het type 1-Dimensionaal wordt in de standaard export naar csv en in de export naar csv inclusief mutaties nu ook de naam van de leverancier meegenomen.

Boeking - tabblad deelnemers
Bij dit tabblad is nu afgeleide data van de deelnemers aanwezig in de vorm van opstapplaatsen, indien gewenst. Het is inzichtelijk welke deelnemers op welke op- en uitstapplaatsen toegedeeld zijn op basis van de boekregels. Welke items er gebruikt dienen te worden voor deze gegevens, kan zelf geconfigureerd worden. Deze afgeleide data kan op makkelijke manier opgehaald worden op rapporten in 1TIS.

Module Sitebeheer
Basis sitebeheer – Zoekmethoden maatwerk - Zoekfilter icm entiteitpagina
Het is mogelijk om de zoekmethode te laten reageren op ingevulde zoekopties waardoor je naar een landingspagina navigeert in plaats van een zoekmethode pagina. Dit is mogelijk voor de land, regio, plaats, pakketcategorie & land / pakketcategorie pagina.

Bouwblokken - Defaultdatum bij Accoelementprijsmatrix
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van het bouwblok Accoelementprijsmatrix wordt er nu als vertrekdatum voor een element altijd een ‘standaard’ datum ingevoerd volgens de volgende volgorde:
- De einddatum van het laatst geplaatste boekingselement in de winkelwagen
- De laatst gekozen datum in dit bouwbloktype of in bouwbloktype selectiemethode
- De eerst beschikbare datum
- De huidige datum
Wanneer er meerdere verschillende elementen achter elkaar in de winkelwagen worden geplaatst krijgen ze dus standaard een opvolgende datum.

Module Proces
Actietypen - Nieuwe actie deelnemer verificatie
Er is een nieuwe uitvoeringsmethode voor actietypes toegevoegd. Deze zorgt ervoor dat er wordt gecontroleerd of de benodigde deelnemergegevens op boekingen zijn ingevoerd.
Bij de actie kan bepaald worden welke velden gecontroleerd worden. Indien er gegevens ontbreken bij een deelnemer, wordt dit teruggegeven in een email. Deelnemers binnen een bepaalde leeftijd kunnen worden uitgesloten van deze controle.

Instellingen - deelnemergegevens
Het is mogelijk om te configureren welke opstap- en uitstapplaatsen er bij deelnemers geregistreerd dienen te worden op de boeking.