Release 1.48 - 15 december 2015

Module Product

Pakket
Het is mogelijk om een sorteervolgorde te onderhouden bij een pakket. Deze sorteervolgorde is bedoeld om de volgorde in zoekresultaten te kunnen beïnvloeden. Het filteren op pakket is uitgebreid met de mogelijkheid om te kunnen filteren op een range van sorteervolgordes. De mutatiemogelijkheden zijn uitgebreid met de mogelijkheid om de sorteervolgorde te verhogen of te verlagen voor de selectie pakketten.

Element - exporteren
Er is een mogelijkheid om elementen te exporteren.

Element - kopiëren
Bij het kopiëren van een element worden alle gekoppelde prijsschema's meegenomen.

Eigenschap - exporteren
Er is een mogelijkheid om eigenschappen te exporteren.

Item - exporteren
Er is een mogelijkheid om items te exporteren.

Accommodatie - exporteren
Er is een mogelijkheid om accommodaties te exporteren.

Leverancier - exporteren
Er is een mogelijkheid om leveranciers te exporteren.

Module Klant & Boeking

Boeking – exporteren
In de export is opgenomen of een boeking wel of geen klacht heeft geregistreerd

Boeking – Taak Overzicht annuleringskosten
Kosten per deelnemer zijn niet meer inzichtelijk.

Boeking - Tabblad boekregels
Er is een snelkoppeling gemaakt naar de detailpagina van het boekingselement.

Boeking - Tabblad reisbescheiden
Er is een snelkoppeling gemaakt naar de e-reservering detailpagina gekoppeld aan het boekingselement.

Boekingselementen – Tabblad basisgegevens
Bij het plaatsen van een boekingselement op de boeking wordt ter referentie het subpakket opgeslagen bij het boekingselement. Dit hebben we inzichtelijk gemaakt op het tabblad basisgegevens van boekingselement. Tevens is dit te onderhouden.

Boekingsoverzicht
De boekingsoverzichtdefinitietypes pakket, pakket2 en de nieuwe pakketgroep zijn uitgebreid met een link naar de maatwerkwizard. (indien aanwezig)

Basis Klant & Boeking - Boekingsoverzichtdefinties
Er is een nieuwe boekingsoverzichtdefinitietype pakketgroep.

Module Financieel

Factuurregels
De volgende gegevens worden opgeslagen bij een factuurregel, landcode en elementtype code.

Factuur - Factuurbetaling
Het is mogelijk om de factuur vol te storten met een factuurbetaling.

Module Marketing

Promoties
We hebben een nieuw promotietype toegevoegd, genaamd 'Promotietype unieke code'. Dit promotietype kan op basis van een unieke code een korting verwerken tijdens het boekingsproces.

Basis Marketing - Promotiecode
Er kunnen promotiecodes onderhouden worden welke gebruikt kunnen worden in combinatie met promotietype 'Unieke code'.

Basis Marketing - Promotiecodestatus
Er kunnen promotiecodestatussen onderhouden worden welke gebruikt kunnen worden in combinatie met promotietype 'Unieke code'.

Module Kwaliteitszorg

Klachten - Exporteren
Er is een mogelijkheid om de klachten te exporteren.

Module Sitebeheer

Bouwblok
Er is een nieuw bouwblok prijsmatrix i.c.m. leeftijdintervallen toegevoegd. Dit bouwblok kan op basis van leeftijden de prijzen per leeftijdinterval weergeven.

Bouwblok
Bouwblok wederverkoperpreferenties is aangepast. De wederverkoper heeft nu meer mogelijkheden om preferenties aan te passen.

Module Proces
In deze module zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Module Applicatiebeheer
In deze module zijn geen wijzigingen doorgevoerd.