Release 1.49 - 8 Maart 2016

Deze release staat in het teken van uitbreiding van diverse functionaliteiten.
Hieronder een overzicht van wijzigingen.

Module Product
Pakketstartdata
De filtermogelijkheden zijn duidelijker gemaakt qua weergave waarvoor deze bedoeld zijn. Er is een mogelijkheid toegevoegd om via mutatie symbolen te koppelen en ontkoppelen aan een selectie pakketstartdata. Daarnaast is er voor pakketstartdata een harde export naar CSV toegevoegd.

Subpakket - basisgegevens
De herbereken datum en tijd van het subpakket worden weergegeven.

Voorraaddata
De voorraaddatalijst toont naast de elementcode ook de elementnaam.

Accommodatie - basisgegevens
Er kan een memo bij een accommodatie worden onderhouden.

Excursie
Extra filter mogelijkheid op het bouwbloktemplate.

Land - exporteren
Er is een mogelijkheid om landen te exporteren.

Regio - exporteren
Er is een mogelijkheid om regio's te exporteren.

Plaats - exporteren
Er is een mogelijkheid om plaatsen te exporteren.

Prijsschema inkoop
• Er is een mogelijkheid om op regio van het element te filteren.
• Er is een mogelijkheid om prijzen te verwijderen op basis van startdatum en boekdatum.

Prijsschema verkoop
• Er kan op regio van het element gefilterd worden.
• Er is een mogelijkheid om prijzen te verwijderen op basis van startdatum en boekdatum.

Prijsregels
Er is een nieuw prijsregeltype last minute toegevoegd.

Contract - geschiedenisbericht
Bij het aanpassen van een contract wordt er een geschiedenisbericht weggeschreven.

Content
Boek
Er is een extra filter mogelijkheid op bouwbloktemplate toegevoegd.

Nieuwsbericht
Nieuwsberichten zijn uitgefaseerd

Module Klant & Boeking
Klant - geschiedenisbericht
Bij het aanpassen van een klant wordt er een geschiedenisbericht weggeschreven.

Boeking
Bij het exporteren wordt de margeverdeling meegenomen zoals die is geconfigureerd per elementtype.

Boekingsoverzicht
De boekingsoverzichtdefinitietypes pakket2 heeft een uitbreiding gekregen op de release dagen, berekende releasedatum, contractvoorraadcode.

Module Financieel
Factuurregels
De volgende gegevens worden opgeslagen bij een factuurregel BTWcode.

Betalingsignalering aanbetaling
Dit is een los scherm geworden waarbij de functionaliteit is uitgebreid met een filter en mutatie mogelijkheden.

Betalingsignalering restantbedrag
Dit is een los scherm geworden waarbij de functionaliteit is uitgebreid met een filter en mutatie mogelijkheden.

Basis Financieel - Valuta - geschiedenisbericht
Bij het aanpassen van een valuta wordt er een geschiedenisbericht weggeschreven.

Basis Financieel - Margeverdeling
Het is mogelijk om de vaste groepsverdeling t.b.v marge verdeling een naam te geven.

Module Marketing
Nieuwsbriefinschrijvingen
Het is mogelijk om nieuwsbriefinschrijvingen te exporteren naar CSV.

Module Kwaliteitszorg
Klachten
De klachtlijst toont de datum wanneer een klacht verloopt.

Module Sitebeheer
Webpagina 404
De 404 pagina houdt rekening met het type device indien een pagina niet gevonden kan worden.

Verschijningsvorm - geschiedenisbericht
Bij het aanpassen van een verschijningsvorm wordt er een geschiedenisbericht weggeschreven.

Stylesheet - geschiedenisbericht
Bij het aanpassen van een stylesheet wordt er een geschiedenisbericht weggeschreven.

Paginatemplate - geschiedenisbericht
Bij het aanpassen van een paginatemplate wordt er een geschiedenisbericht weggeschreven.

Module Proces
Actietype
Boekingsacties blijven op te doen staan indien er geen mailadres bekend is.

Taakschema
• De configuratie van een taak in een taakschema is apart te onderhouden van de basisgegevens van een taakschema.
• De taak 'boekingsactielijstversturen' is uitgebreid met de mogelijkheid om de medewerker van de boeking op te nemen in de lijst.
• De taak 'voorraaddatumactielijstversturen' heeft configuratie mogelijkheden om te bepalen welke gegevens opgenomen moeten worden in de email.
• De taak 'zoekmethode maatwerk cachen' is versneld door efficiëntie in de entititeitrelatie logica.

Module Applicatiebeheer
Import klantgegevens
Dit is uitgefaseerd

Export klantgegevens
Dit is uitgefaseerd

Cache berekeningen
Dit is uitgefaseerd