Release 1.50 - 7 April 2016

Deze release staat in het teken van uitbreiding van diverse functionaliteiten.
Hieronder een overzicht van wijzigingen.

Module Product
Pakketten
Via het overzicht van pakketten is het nu mogelijk om startdata toe te voegen aan een selectie van pakketten. Dit kan erg handig zijn wanneer een groot aantal pakketten (bijv. binnen dezelfde pakketgroep) dezelfde startdata heeft.

Items
Het is nu mogelijk om contractvoorraad te kunnen verwijderen om zo foutieve koppelingen ongedaan te maken.

Module Klant & Boeking
Boekingsoverzicht
De boekingsoverzichtdefinitietypes Element en 1-Dimensionaal hebben een uitbreiding gekregen op de release dagen en de berekende releasedatum.

Boekingsoverzicht
Bij boekingsoverzichtdefinitietype Pakket 2 worden nu, indien er wordt gekozen om autovoorraad te tonen, alleen de voorraaddata getoond waarop ook daadwerkelijk voorraadregels zijn toegevoegd.

Bepaling leverancier boekingselement
Indien er op een voorraaddag van één van de boekingsitems een leverancier is gekoppeld, dan wordt die leverancier gekoppeld aan het boekingselement.

Module Financieel
Basis Financieel - BTW type
Er kunnen BTW types worden aangemaakt om zo de btw op de factuur inzichtelijk te maken.
Op de factuurregel wordt hiervoor bijgehouden het maatstaafbedrag, het BTW bedrag, het verkoopbedrag exclusief BTW en het grootboekrekeningnummer van het BTW Type.

Facturen
Inkoopbedragen worden nu ook opgeslagen in originele valuta.

Module Sitebeheer
Webteksttypes
Het is nu mogelijk om een foutmelding bij foutieve invoer van selectiemethodes meertalig te onderhouden.

Format nette URL paginainhoud
Voor het opslaan van de nette URL wordt nu rekening gehouden met bepaalde regels. Denk hierbij aan: Trema’s etc. worden vervangen door de basisletter, negeren van punten, komma’s, puntkomma’s etc., 2 liggende streepjes worden vervangen door 1 liggend streepje etc. om zo een zo goed mogelijke URL te genereren.

Webpagina's
Naast en zijn nu ook en mogelijke vervangingen in de nette URL bij de paginainhoud van webpagina pakketcategorie land.

Zoekmethode Maatwerk
Het is nu mogelijk om de zoekresultaten te sorteren op prijs.

Paginainhoud URL redirecten
Indien er een willekeurige bezoeker een URL ingeeft die eindigt op een ‘/’ of er staan hoofdletters in de URL dan wordt automatisch de ‘/’ verwijderd en de hoofdletters zullen automatisch worden vervangen door kleine letters door middel van een 301-redirect. Dit gebeurd alleen wanneer er een paginainhoud aanwezig is met een correcte URL.

Module Proces
Actietypen
Er is een nieuwe webpagina beschikbaar waarop de klant zijn boeking in kan zien. Om dit mogelijk te maken kan een link naar de klant worden verstuurd via uitvoeringsmethode ActieBoekingMailVersturen. De klant kan hierop alleen de gegevens van de betreffende boeking inzien en niet van eerder gemaakte boekingen met een zelfde klantaccount. Deze pagina kan in samenspraak worden ingericht.

Taakschema's
Bij taakschema sitemapklaarzetten2 kunnen nu de entiteiten Pakketcategorie/land en Boek ook worden opgenomen.

Nieuws

Uitbreiding klanten in de Belgische markt
Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met de Belgische reisorganisatie Govaka.
Govaka is sterk in groepsreizen en al meer dan 25 jaar organiseren zij wandel, fiets, kampeer en cultuurreizen over de hele wereld.
De wensen die Govaka heeft, met betrekking tot het inrichten van de backoffice middels software, passen heel goed bij wat wij dagelijks leveren.
Wij kennen en herkennen de werkprocessen van Govaka en kunnen hier goed in de praktijk op inspelen.
Onze software levert rendement op
Onze klanten ervaren dagelijks dat het omarmen van goede software kostenbesparend werkt.
In de praktijk betekent dit namelijk:
Meer efficiëntie in de dagelijkse processen op de werkvloer
Geen dubbele administratie door het gebruik van meerdere systemen
Besparing in uren en geld
Beter inzicht door juiste managementrapportages

Graag geven wij een demo, om jou ook inzage te geven in onze software en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.
Klik hier voor een demo aanvraag.
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief