Release 1.52 - 7 Juni 2016

In deze release hebben wij onze software een nieuwe vormgeving, nieuwe functionaliteiten en een nieuwe structuur gegeven. Enkele voorbeelden van vernieuwing zijn het hoofdmenu dat zich aan de linkerkant van uw scherm bevindt en uit- en inklapbaar is, een zoekfunctie, en de mogelijkheid favorieten toe te voegen.
Hieronder een overzicht van aanpassingen.

Dashboard
Dit is de nieuwe ‘start’ pagina wanneer u in uw 1TIS inlogt.
Hierop kunt u:
* Nieuwsberichten inzien
* Account informatie inzien over de ingelogde medewerker
* Overzicht van geregistreerde dossiers inzien
U kunt altijd terug keren naar het dashboard door op het 1TIS logo te klikken links bovenin uw scherm.

Menu structuur
Het hoofdmenu is onderverdeeld in ‘rechtengroepen’. Dit zijn sinds de release bijvoorbeeld ‘Verkoop’, ‘Operatie’ en ‘Productbouw’. De rechtengroepen zijn per medewerker aan of uit te zetten zoals dit voorheen ook mogelijk was. Dit zijn er nu meer geworden zodat u een betere onderverdeling kunt maken.
Vervolgens hebben we onderliggende niveaus gebruikt. Deze onderliggende niveaus zijn de ‘functiegroepen’. Deze functiegroepen zijn ook aan of uit te zetten, maar wanneer hier iets aan of uit wordt gevinkt geldt dat voor alle accounts binnen uw 1TIS.

Favorieten
Iedere medewerker binnen 1TIS kan een eigen favorieten menu samenstellen om zo snel naar pagina’s te navigeren die vaak gebruikt worden.

Zoekfunctie
Bovenaan in het menu is er een zoekfunctie die alle items binnen het hoofdmenu doorzoekt.

Contextmenu's bij lijsten
Door in lijsten op de rechter muisknop te klikken verschijnen verschillende snelkoppelingen naar tabbladen die aanwezig zijn bij het betreffende item waar op is geklikt. Bij een element zouden dat bijvoorbeeld de tabbladen items, accommodaties, excursies etc. kunnen zijn, maar bij een boeking zijn dat bijvoorbeeld deelnemers, boekregels, memo’s etc.

Verkoop - Boekingen
De einddatum van de boeking wordt nu meegenomen in de standaard export vanuit het overzicht van boekingen.

Operatie - Deelnemers indelen
Bij het genereren van rapporten is het nu mogelijk om als hoogste niveau gerelateerde boekingen te hanteren. Zo kunnen gerelateerde boekingen worden gegroepeerd in het rapport. Een boeking die niet aan een andere boeking is gerelateerd zal hierin ook naar voren komen, maar op zichzelf staan.

Content
Het is nu mogelijk om binnen een contentitem afbeeldingen te uploaden, die vervolgens direct worden gekoppeld aan het betreffende contentitem waarin u aan het werk was.

Managementinformatie - Boekingsrapportage vertrekdatum
De kolom ‘dossier pending aantal’ wordt nu per jaar berekend en niet over beide jaren heen.

Procesinrichting - Actietypen
Er is een nieuwe actie uitvoeringsmethode die ervoor zorgt dat er een export wordt gegenereerd vanaf een voorraaddatum aan de hand van een exportdefinitie. Dit kan op een bepaalde periode ten opzichte van bijvoorbeeld de voorraaddatum worden uitgevoerd door middel van een taak.

Procesinrichting - Taakschemalijst
Er is een nieuwe taak om een e-mail te versturen met alle taaklijstitems op status ‘gereed met fouten’ binnen een bepaalde periode.

Gebruikersbeheer - Medewerker
Het is nu mogelijk om een afbeelding te onderhouden bij iedere medewerker.