Release 1.54 - 12 Juli 2016

Op 12 juli heeft release 1.54 plaatsgevonden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Exporteren en filteren van boekingen
Bij de standaard CSV export van het overzicht van boekingen wordt nu het land van herkomst van de klant meegenomen. Ook is er een filter voor de wederverkoper code toegevoegd en hebben we enkele filters verplaatst van de uitgebreide zoekmogelijkheid naar het directe filter.

Nieuwe mogelijkheden boekingsoverzichten
Bij boekingsoverzichtdefinitie per bestemming is het nu mogelijk om alle accommodatie items in één keer uit te klappen en weer in te klappen. Ook is er een extra kolom toegevoegd waarin de som van aantal garant minus definitief geboekt wordt getoond. Daarnaast hebben we aparte memo’s gecreëerd voor het vlucht- en accommodatiegedeelte. Aangezien er aan de hand van beschikbare vluchten een accommodatie kan worden gekozen hebben wij ervoor gekozen de vluchten bovenin het overzicht te tonen en de accommodaties naar onderen te verplaatsen. Als laatst is de naam van de dag bij de voorraaddatum geplaatst zodat duidelijk is op welke dag een datum valt.

Nieuwe opzet enquête
Na de sparsessie tijdens de cursus Aftersales hebben wij in deze release alvast een aantal punten opgenomen die van belang zijn voor de nieuwe opzet van enquêtes. Er kunnen op dit moment al enquêtetemplates worden ingesteld. Per template is het mogelijk om vragenlijsten op te stellen. Deze vragenlijsten kunnen bestaan uit algemene vragen en boeking gerelateerde vragen. In deze nieuwe opzet zijn er meer vraagtypes mogelijk. In de volgende releases gaan we hiermee verder zodat we de nieuwe enquêtes ook kunnen versturen, verwerken en inzien.

Begeleiders exporteren
Er is een standaard export mogelijkheid bij het overzicht van begeleiders toegevoegd.

Navigatieverbeteringen 1TIS
Bij een pakketgroep is het mogelijk om direct naar het hoofdelement van het basissubpakket van het standaard pakket te navigeren.
Bij een pakket is het ook mogelijk om direct naar het hoofdelement van het basissubpakket te navigeren. Beide mogelijkheden staan onder de listbox ‘Links’.

Verkoopbedrag exclusief BTW
Het is nu mogelijk om het verkoopbedrag exclusief BTW op te halen per BTW type, maar ook als totaal van alle gekoppelde BTW types.

Koppelingen verschijningsvormen
Het is nu mogelijk om te zien aan welke entiteiten een verschijningsvorm is gekoppeld. Dit kan zijn aan een bouwblok, zoekmethode of wizard. Indien het gekoppeld is zal ook het betreffende bouwblok, zoekmethode of wizard zijn gespecificeerd.

Nieuws

Uitbreiding productportfolio
Recent hebben wij ons productportfolio uitgebreid en richten wij ons nu ook specifiek op het automatiseren van de backoffice voor incentive-reizen en groepsboekingen vanuit bijvoorbeeld 1 hoofdboeker.
1TIS kent de uitdagingen waar jij als incentive-spe...
De Skireis.nl en GoCanada kiezen beiden voor 1TIS
Ondanks dat het prachtig zomerweer in Nederland is, zaten wij afgelopen tijd met De Skireis.nl om tafel om te praten of wij hen vanuit de software kunnen ondersteunen bij de backoffice van hun geweldige wintersportreizen. Eind juni hebben wij dan ook gezamenlijk...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief