Release 1.59 – 25 oktober 2016

Op 25 oktober zal release 1.59 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van de wijzigingen.

Content bij accommodatiecategorie opnemen
Het is nu mogelijk om content bij een accommodatiecategorie te onderhouden.

Prijsschema’s filteren
Vanaf deze release is de filter bij het overzicht van verkoopprijsschema’s en inkoopprijsschema's uitgebreid. Het is nu ook mogelijk om prijsschema’s te filteren op land, regio, plaats en leverancier.
Hierdoor kunt u sneller en gemakkelijker prijswijzigingen doorvoeren.

Filteren en muteren itemlijst
De filter bij het overzicht van items is uitgebreid. Het is vanaf deze release mogelijk om meerdere landen, regio's of plaatsen te selecteren en hierop te filteren. Voorheen kon er een verkoopprijsschema toegevoegd worden per item, nu kan er een verkoopprijsschema toegevoegd worden over een selectie van items en kunt u maximaal tien verschillende prijsperiodes hieraan toevoegen. Daarnaast is er een filter toegevoegd waarmee u kunt filteren op: verkoopprijsschema en/of inkoopprijsschema. Deze uitgebreide filter en de nieuwe mutatiemogelijkheden maken het mogelijk om wijzigingen bij een selectie van prijzen snel en gemakkelijk door te voeren.

Export boekingen CSV
Bij de export van boekingen naar CSV is er een extra kolom toegevoegd met de eerste deelnemersnaam. Voorletters, tussenvoegsel en achternaam komen in één veld te staan.

Extra vervangingen pagina inhoud accommodatiepagina's
Vanaf deze release zijn de volgende extra vervangingen mogelijk voor de pagina inhoud van de accommodatiepagina: land, regio en plaats.
Met deze vervangingen kunt u dynamisch de URL, paginatitel en description van een accommodatiepagina opbouwen en op deze manier de pagina optimaliseren voor Google.

Actie plaatsen vanuit voorraaddatum bij een selectie boekingen
Het is nu mogelijk om op een selectie boekingen vanuit een voorraaddatum gelijktijdig een actie te plaatsen.

Minimale prijs pakketstartdatum
Bij pakketten met een subpakket van het soort itemselctie is het mogelijk de minimale prijs per datum in te zien. Hiermee is het mogelijk bij reizen welke opgebouwd worden uit meerdere reisonderdelen met een prijs, de prijs per datum te tonen.

Muteren voorraad
Het muteren van voorraad bij het overzicht van voorraaddata kon eerder alleen per datum worden gedaan. Vanaf deze release is het ook mogelijk om te muteren over een selectie aan voorraaddata. Door een selectie aan voorraaddata te selecteren (bijvoorbeeld: 1-11-2016 t/m 10-11-2016) is het mogelijk om in één keer over deze selectie voorraad toe te voegen of af te halen.

Aanpassing prijsregel duurvast
Het is vanaf deze release mogelijk om de prijsregel duurvast ook vast te leggen en toe te passen per interval.

Aanpassing prijsregel feestdag
Deze bestaande prijsregel was enkel van toepassing op een aantal personen. Het is nu ook mogelijk om de prijsregel toe te passen per persoon.