Release 1.6 – 2 juni 2009

Binnen deze release is de mogelijkheid tot het openen van een downloadcentrum binnen het eigen domein gerealiseerd. Daarnaast kan er een sitemap worden onderhouden, de mogelijkheid voor het registreren en tonen van reisverslagen is ontwikkeld en een mogelijkheid om enquêtecijfers te tonen op de website is gecreëerd.

Belangrijk om te vermelden zijn ook de nieuwe zoekmogelijkheid voor aanbiedingen alsmede de mogelijkheid tot het onderhouden van productfeeds.