Release 1.69 – 7 juni 2017

Op 7 juni zal release 1.69 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Bijhouden wijzigingen bij klanten en deelnemers
Bij klanten en deelnemers wordt vanaf nu bijgehouden wat de laatste wijzigingsdatum is. Middels een taak kunnen aangepaste klant en deelnemer gegevens doorgegeven worden.

Prijsregeltype interval op verblijfsperiode
De prijsregel interval op verblijfsperiode is toegevoegd. Deze prijsregel kijkt naar de periode waarvoor deze geldt en geeft een korting of toeslag over de intervallen van het boekingselement die binnen deze periode vallen. Hierbij kan gekozen worden tussen een procentuele of absolute korting/toeslag.

Selectiemethode ‘volboeken’
Deze selectiemethode kan gebruikt worden voor items met een toedeling van 1 tot 1. Bij het boeken worden de deelnemers toegedeeld op basis van sorteervolgorde van de items. Er is geen verdere input van de gebruiker nodig. Het item met de laagste sorteervolgorde (binnen de items van eenzelfde eigenschaptype) wordt net zo lang geplaatst tot alle deelnemers zijn toegedeeld of de voorraad op is. Wanneer er geen voorraad meer is, worden de resterende deelnemers op het volgende item toegedeeld .

Acties en rapporten bij indelingsentiteiten
Het is mogelijk gemaakt acties bij indelingsentiteiten toe te voegen en rapporten te genereren bij een indelingsentiteit.

Invullen boekingsmemo vanuit boekingspagina
Als een boekingsmemo vanuit een boekingspagina door een klant ingevuld wordt zal er een mail verzonden worden.

Enquêtes verwijderen
Het is mogelijk gemaakt ingevulde enquêtes te verwijderen.

Tijdens elke release voeren wij ook algemene verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid door en daarnaast worden er bugs opgelost.