Release 1.71 – 25 juli 2017

Op 25 juli zal release 1.71 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Reisprogramma bij een boeking of offerte
Het is mogelijk een reisprogramma bij een boeking of offerte te kunnen onderhouden. Hierdoor kunnen op gemakkelijke wijze(maatwerk) offertes aangemaakt en onderhouden worden.

Postcode check op website
Het is mogelijk gemaakt op website een postcode check toe te voegen waardoor klanten enkel een postcode en huisnummer op hoeven te geven. De postcode check is mogelijk toe te voegen als aanvullend product op uw licentie.

Uitbreiding communicatie vanuit 1TIS
Het is mogelijk gemaakt vanuit 1TIS mails te versturen en mails te ontvangen en op te slaan bij een boeking. De mails zijn vanuit de boeking inzichtelijk.

Content bij begeleider kunnen onderhouden
Het is mogelijk gemaakt content bij begeleiders te kunnen onderhouden. Hierdoor kan op de website informatie van de begeleider getoond worden, bijvoorbeeld in de prijsmatrix.

Leveranciers pagina en reisverslag pagina
De leveranciers pagina en reisverslag pagina zijn ook als entiteit pagina's op te bouwen, hierdoor is het mogelijk deze pagina's sneller op te bouwen en SEO campagnes op deze pagina's toe te passen.

Excursie categorie pagina
De excursie categorie pagina is toegevoegd, hierdoor is het mogelijk alle excursies van een bepaalde categorie op een pagina te tonen.

Betalen in vreemde valuta
Het is mogelijk gemaakt bij online betalingen te kiezen voor een vreemde valuta en bij de online betalingspartij in deze vreemde valuta te betalen.

Sorteer volgorde bij pakketten bij pakketgroep
Bij de koppeling van pakketten aan een pakketgroep is het mogelijk een sorteervolgorde mee te geven waardoor de volgorde van de getoonde pakketten zelf bepaald kan worden.

Reisverslagcategorie
Bij reisverslagen is een reisverslagcategorie toegevoegd waardoor reisverslagen gegroepeerd kunnen worden.

Koppeling Reisverslagen & Excursies
Excursies kunnen aan reisverslagen gekoppeld worden, hierdoor is het mogelijk reisverslagen bij excursies te tonen en andersom.


Tijdens elke release voeren wij ook algemene verbeteringen op het gebied van gebruiksvriendelijkheid door en daarnaast worden er bugs opgelost.