Release update februari 2018

Boeking inzien pagina zonder account openen vanuit 1TIS
Locatie: Verkoop – Boeking - Boekingen

U kunt vanuit een boeking de pagina Boeking inzien zonder account openen. U kunt dan snel zien wat de klant ook ziet als zij deze pagina openen.

Aanpassingen in organisaties
Locatie: Verkoop – Organisatie – Organisaties

Het is mogelijk om organisaties in 1TIS te onderhouden. Bij deze organisaties is het mogelijk een status te onderhouden. Zo is het mogelijk om verschil aan te brengen tussen bv prospects of actieve klanten. Daarnaast is het mogelijk gemaakt om memo’s en acties te onderhouden bij een organisatie. Zo kunnen gesprekken vastgelegd worden en acties voor in de toekomst worden vastgelegd. Ook is de mogelijkheid toegevoegd om organisaties te exporteren naar excel en boekingen aan te maken bij een organisatie.

Bij een organisatie kunnen ook medewerkers onderhouden worden. De medewerkers kunnen toegang krijgen tot een eigen groepsportaal. Op deze omgeving kunnen uw contactpersonen van een groepsboeking zelf boekingen en deelnemers registreren en wijzigen. Het is voor deze contactpersonen ook mogelijk om individuele inschrijvers op een bepaalde groepsreis ook in te zien.

Nieuwe Type Boekingsoverzicht: Per unit
Locatie: Verkoop – Boekingsoverzicht - Boekingsoverzichten
Locatie: Procesinrichting – Boekingsoverzicht – Boekingsoverzichtdefinitie

Het is mogelijk een boekingsoverzicht te maken waar je per datum ziet hoeveel boekingen en van welke wederverkoper deze is. De boekingen worden getoond als vakje met een kleur. Elke kleur is een andere wederverkoper.

Einddatum en schatdatum contract
Locatie: Productbouw – Contract - Contracten

Het is mogelijk gemaakt om bij een contract een einddatum contract en een einddatum geschat te onderhouden en te muteren. Zo kan je vastleggen tot hoever contracten zijn ingevoerd en welke prijzen nog een geschatte status hebben.

Symbolen aan pakket
Locatie: Productbouw – Subpakket –Subpakketten

Het is mogelijk gemaakt om aan een pakket symbolen / kenmerken te koppelen. Dit kenmerk kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in en een keer voor een hele reeks pakketten een element toe te voegen of te verwijderen. Het kan ook gebruikt worden subpakketten met kenmerken of symbolen te tonen op de website,

Label gegevens
Locatie: Procesinrichting – Label – labels

Het is nu mogelijk om bij het label meer gegevens in te voeren. U kunt hier denken aan adres, postcode etc. Deze gegevens kunnen we dan in de xml laten terugkomen en deze beter op rapportsjablonen tonen.

Nieuwe methode opvoeren en berekenen commissiepercentage
Locatie: Procesinrichting – Instellingen - Instellingen

We hebben een nieuwe methode ontwikkeld voor het opvoeren en berekenen van commissiepercentage ’s. U kunt in 1TIS bij instellingen kiezen voor de nieuwe methode Commissiematrix. U kunt bij de commissiematrix per label per wederverkopergroep/elementtype combinatie een commissiepercentage worden ingevuld. Bij een leeg veld zal het commissiebedrag 0 zijn.

Nieuw prijsplantype “Per unit prijs vast voor aantal intervallen"
Locatie: Productbouw – element – elementen – tabblad items
Locatie: Productbouw – contract - contracten
Locatie: Productbouw – Prijsplan – contract prijsplannen / verkoopprijsplannen / inkoopprijsplannen

Bij dit prijsplantype wordt de prijs welke geldt voor een bepaalde datum bepaald op basis van de prijs op een datum en de geconfigureerde duur. De prijs van de startdatum van het element wordt toegepast voor de komende data voor het aantal als geconfigureerd, na deze data wordt opnieuw gekeken wat op dat moment de prijs is en wordt op dat moment weer voor hetzelfde aantal dagen toegepast

Voorbeeld:
Duur: 7

Datum Prijs
1 maart 100
6 maart 90
12 maart 80
14 maart 70
16 maart 60
23 maart 50

Bij een duur van 7: 7*100 = 700
Bij een duur van 9: 7*100 + 2*90 = 880
Bij een duur van 28: 7*100 + 7*90 + 7*70 + 7*60 = 2240

Teksten en vervangingen
Locatie: Procesinrichting- Instellingen – Tekstypen

Het 1TIS systeem kent verschillende teksten die te gebruiken zijn op de website. Dit zijn zogenaamde systeemteksten die op vaste plekken opgeroepen worden. Deze teksten zijn meertalig. Voorheen waren deze teksten verspreid door het systeem. Nu zijn deze gecentraliseerd onder tekstypen.

In veel teksten is het mogelijk gemaakt de unieke link voor een boeking inzien pagina en voor het starten van een e-betaling opgenomen.