Betalingssignaleringen

Automatische betalingssignaleringen

Het is mogelijk een lijst van betalingssignaleringen op te vragen in TRIP. Nadat een factuur is aangemaakt in het factuurdossier bij een boeking, wordt na een X aantal dagen een betalingssignalering voor de aanbetaling / restantbetaling in deze lijst weergegeven.

X aantal dagen tot betalingssignalering

In de module Applicatiebeheer kan aangegeven worden na hoeveel dagen na factuurdatum betalingssignaleringen in deze lijst door dienen te lopen. Dit kan zowel bepaald worden voor de aanbetaling als voor het restantbedrag.

Betalingssignaleringen aanbetalingen

Er wordt een lijst getoond met betalingssignaleringen voor aanbetalingen. Naast de basisgegevens die getoond worden per factuur, wordt onder meer de mogelijkheid geboden direct vanuit de lijst een betalingsherinnering per e-mail te versturen naar de betreffende klant, gerelateerd aan de factuur. Ook kan het factuurdossier en / of het bijbehorende boekingsdossier worden geopend. Facturen met een 0-bedrag worden niet in de lijst opgenomen.

Betalingssignaleringen restantbetalingen

Daarnaast wordt er ook een lijst getoond met betalingssignaleringen voor restantbetalingen. De basisgegevens van de facturen worden getoond, zoals factuurnummer, klantnummer, klantnaam, startdatum en betaald bedrag. Per factuur kan zeer eenvoudig een betalingsherinnering voor de restantbetaling worden verstuurd, of het factuur-, dan wel boekingsdossier kan worden ingezien. Facturen met een 0-bedrag worden niet in de lijst opgenomen.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief