Betalingssignaleringen

Automatische betalingssignaleringen

Het is mogelijk een lijst van betalingssignaleringen op te vragen in 1TIS. Nadat een factuur is aangemaakt in het factuurdossier bij een boeking, wordt na een X aantal dagen een betalingssignalering voor de aanbetaling / restantbetaling in deze lijst weergegeven.

X aantal dagen tot betalingssignalering

In de module Applicatiebeheer kan aangegeven worden na hoeveel dagen na factuurdatum betalingssignaleringen in deze lijst door dienen te lopen. Dit kan zowel bepaald worden voor de aanbetaling als voor het restantbedrag.

Betalingssignaleringen aanbetalingen

Er wordt een lijst getoond met betalingssignaleringen voor aanbetalingen. Naast de basisgegevens die getoond worden per factuur, wordt onder meer de mogelijkheid geboden direct vanuit de lijst een betalingsherinnering per e-mail te versturen naar de betreffende klant, gerelateerd aan de factuur. Ook kan het factuurdossier en / of het bijbehorende boekingsdossier worden geopend. Facturen met een 0-bedrag worden niet in de lijst opgenomen.

Betalingssignaleringen restantbetalingen

Daarnaast wordt er ook een lijst getoond met betalingssignaleringen voor restantbetalingen. De basisgegevens van de facturen worden getoond, zoals factuurnummer, klantnummer, klantnaam, startdatum en betaald bedrag. Per factuur kan zeer eenvoudig een betalingsherinnering voor de restantbetaling worden verstuurd, of het factuur-, dan wel boekingsdossier kan worden ingezien. Facturen met een 0-bedrag worden niet in de lijst opgenomen.

Nieuws

Trotse klant
Op Linkedin zagen wij het bericht van Richard Smits, directeur van Maaskant Reizen en wij delen dit bericht ook graag met jou om te lezen. Ook wij zijn trots!
Dalstra Reizen verwelkomen wij graag als nieuwe klant
Graag laten wij weten dat wij Dalstra Reizen als nieuwe klant welkom heten en uiteraard zijn wij blij met de reden achter de keuze.
Johan Dalstra is directeur van Dalstra Reizen en liet ons het volgende weten; ”Onze keuze voor 1TIS was snel gemaakt. Door een...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief