Importeren betalingen

Importeren gegevens vanuit financieel pakket

Als er een koppeling met een financieel pakket aanwezig is, kan met behulp van deze functionaliteit gegevens uit het financiële pakket naar TRIP geïmporteerd worden. Om gegevens te importeren dient een keuze gemaakt te worden uit het financiële systeem waaruit de gegevens geïmporteerd dienen te worden, alsmede het bestand met importgegevens.

Na selectie van een financieel pakket en het uploaden van een importbestand wordt een taak importeren van betalingen uit financieel pakket als zogenaamd taaklijsitem toegevoegd. Dit item is inzichtelijk via Module Proces – Taaklijstitems. Met dit taaklijstitem wordt er inzicht gegeven wanneer de betalingen daadwerkelijk ingepland staan om doorgevoerd te worden in de boekingen.

Functionaliteit financieel pakket

In de module Applicatiebeheer in TRIP kan de functionaliteit van deze koppeling met een financieel pakket worden uitgezet, waarna deze dan ook niet meer zichtbaar is in de module Financieel.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief