Klachten

Klachten registreren

Alle klachten die in het systeem worden geregistreerd, worden getoond in een klachtenlijst. Klachten kunnen in het systeem geregistreerd worden via een boekingsdossier. Klanten kunnen tevens zelf een klacht registreren via hun eigen domein op de klantenwebsite.

Klachtendossiers onderhouden

Per klacht kan een dossier onderhouden worden, waar onder meer de correspondentie met de klant onderhouden wordt, alsmede interne zaken geregistreerd kunnen worden. Uiteraard kan ook een klachtenstatus meegegeven worden, evenals een signalering waarmee aangegeven kan worden dat de klacht na een X aantal dagen behandeld dient te zijn.

Er kan ook direct een document gemaild worden. Bij het opstellen van de mail wordt rekening gehouden met de communicatietaal van de klant. Deze communicatietaal is aangegeven in het scherm waar de mail wordt opgesteld en kan eventueel handmatig aangepast worden. De teksten m.b.t. titel en onderwerp voor deze mails kunnen ook meertalig onderhouden worden. Aan de hand van de geselecteerde communicatietaal worden de gekozen teksten in de juiste taal neergezet (teksten dienen hiervoor wel meertalig ingevoerd te zijn).

Klachten koppelen aan producten

Klachten kunnen toegewezen worden aan een klachtgebied of een bepaald reisonderdeel. De reisonderdelen waar de klacht aan gekoppeld kan worden, zijn de reisonderdelen die in de betreffende boeking van de klant staan. Met behulp van klachtgebieden kan een verdere onderverdeling gemaakt worden in de klachten naar eigen inzicht.

Overige functionaliteiten:

• Genereren rapporten

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief