Klachten

Klachten registreren

Alle klachten die in het systeem worden geregistreerd, worden getoond in een klachtenlijst. Klachten kunnen in het systeem geregistreerd worden via een boekingsdossier. Klanten kunnen tevens zelf een klacht registreren via hun eigen domein op de klantenwebsite.

Klachtendossiers onderhouden

Per klacht kan een dossier onderhouden worden, waar onder meer de correspondentie met de klant onderhouden wordt, alsmede interne zaken geregistreerd kunnen worden. Uiteraard kan ook een klachtenstatus meegegeven worden, evenals een signalering waarmee aangegeven kan worden dat de klacht na een X aantal dagen behandeld dient te zijn.

Er kan ook direct een document gemaild worden. Bij het opstellen van de mail wordt rekening gehouden met de communicatietaal van de klant. Deze communicatietaal is aangegeven in het scherm waar de mail wordt opgesteld en kan eventueel handmatig aangepast worden. De teksten m.b.t. titel en onderwerp voor deze mails kunnen ook meertalig onderhouden worden. Aan de hand van de geselecteerde communicatietaal worden de gekozen teksten in de juiste taal neergezet (teksten dienen hiervoor wel meertalig ingevoerd te zijn).

Klachten koppelen aan producten

Klachten kunnen toegewezen worden aan een klachtgebied of een bepaald reisonderdeel. De reisonderdelen waar de klacht aan gekoppeld kan worden, zijn de reisonderdelen die in de betreffende boeking van de klant staan. Met behulp van klachtgebieden kan een verdere onderverdeling gemaakt worden in de klachten naar eigen inzicht.

Overige functionaliteiten:

• Genereren rapporten

Nieuws

Uitbreiding productportfolio
Recent hebben wij ons productportfolio uitgebreid en richten wij ons nu ook specifiek op het automatiseren van de backoffice voor incentive-reizen en groepsboekingen vanuit bijvoorbeeld 1 hoofdboeker.
1TIS kent de uitdagingen waar jij als incentive-spe...
De Skireis.nl en GoCanada kiezen beiden voor 1TIS
Ondanks dat het prachtig zomerweer in Nederland is, zaten wij afgelopen tijd met De Skireis.nl om tafel om te praten of wij hen vanuit de software kunnen ondersteunen bij de backoffice van hun geweldige wintersportreizen. Eind juni hebben wij dan ook gezamenlijk...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief