Klachten

Klachten registreren

Alle klachten die in het systeem worden geregistreerd, worden getoond in een klachtenlijst. Klachten kunnen in het systeem geregistreerd worden via een boekingsdossier. Klanten kunnen tevens zelf een klacht registreren via hun eigen domein op de klantenwebsite.

Klachtendossiers onderhouden

Per klacht kan een dossier onderhouden worden, waar onder meer de correspondentie met de klant onderhouden wordt, alsmede interne zaken geregistreerd kunnen worden. Uiteraard kan ook een klachtenstatus meegegeven worden, evenals een signalering waarmee aangegeven kan worden dat de klacht na een X aantal dagen behandeld dient te zijn.

Er kan ook direct een document gemaild worden. Bij het opstellen van de mail wordt rekening gehouden met de communicatietaal van de klant. Deze communicatietaal is aangegeven in het scherm waar de mail wordt opgesteld en kan eventueel handmatig aangepast worden. De teksten m.b.t. titel en onderwerp voor deze mails kunnen ook meertalig onderhouden worden. Aan de hand van de geselecteerde communicatietaal worden de gekozen teksten in de juiste taal neergezet (teksten dienen hiervoor wel meertalig ingevoerd te zijn).

Klachten koppelen aan producten

Klachten kunnen toegewezen worden aan een klachtgebied of een bepaald reisonderdeel. De reisonderdelen waar de klacht aan gekoppeld kan worden, zijn de reisonderdelen die in de betreffende boeking van de klant staan. Met behulp van klachtgebieden kan een verdere onderverdeling gemaakt worden in de klachten naar eigen inzicht.

Overige functionaliteiten:

• Genereren rapporten

Nieuws

Trotse klant
Op Linkedin zagen wij het bericht van Richard Smits, directeur van Maaskant Reizen en wij delen dit bericht ook graag met jou om te lezen. Ook wij zijn trots!
Dalstra Reizen verwelkomen wij graag als nieuwe klant
Graag laten wij weten dat wij Dalstra Reizen als nieuwe klant welkom heten en uiteraard zijn wij blij met de reden achter de keuze.
Johan Dalstra is directeur van Dalstra Reizen en liet ons het volgende weten; ”Onze keuze voor 1TIS was snel gemaakt. Door een...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief