Punttransacties

Puntenbeloningssysteem

Het systeem biedt de mogelijkheid om een punten beloningssysteem bij te houden voor klanten. Alle zogenaamde punttransacties die gedaan worden, worden bijgehouden in één punttransactielijst.

Verzamelen user generated content

Er kunnen bijvoorbeeld punten gegeven worden voor het toesturen van website teksten / info teksten die door klanten worden aangeleverd en waar men voor beloond wordt. Dit puntensysteem kan dan ook helpen bij het verkrijgen van user generated content op de klantenwebsite.

Reden punttransacties

Bij iedere punttransactie dient aangegeven te worden wat de reden van de puntentoekenning is. Sommige punttransacties worden rechtstreeks in deze lijst geplaatst vanaf de klantenwebsite n.a.v. een klant actie. Dit kan bijvoorbeeld het invullen van een enquête zijn, of het aanmelden van een nieuwe klant. Iedere punttransactie kent de status goedgekeurd, onder beoordeling en afgekeurd.

Punttransacties en statussen

Zo kan voor een bepaalde punttransactiereden worden aangegeven dat deze in de lijst komt te staan alszijnde ‘onder beoordeling’. Na goedkeuring van een medewerker kunnen vervolgens, al dan niet, punten voor de actie aan de klant worden toegekend door de status aan te passen in ‘goedgekeurd’ of ‘afgekeurd’.

Functionaliteit uitschakelen

Uiteraard kan indien gewenst het hele puntenbeloningssysteem uitgezet worden in TRIP. Alle functionaliteiten m.b.t. dit systeem zijn onzichtbaar.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief