Actietypen

Actietypen onderhouden

Het is mogelijk om actietypen in het systeem te onderhouden. Deze actietypen kunnen (automatisch) bij een boeking gekoppeld en indien gewenst, ook automatisch uitgevoerd worden. Per actietype dient onder meer aangegeven te worden wat de uitvoeringsmethode is van het actietype. Wat gebeurt er wanneer de betreffende boekingsactie uitgevoerd wordt. Zo kan er een enquête verstuurd worden bij uitvoering van de actie, indien dit als methode is aangegeven. Daarnaast dient ook bepaald te worden op welk moment in het boekingsproces het actietype al dan niet automatisch dient te worden toegevoegd; de plaatsingsmethode.

Actietypes moeten verplicht een categorie hebben. Gekozen kan worden uit de categorieën boeking, factuur, voorraaddatum en brochureaanvraag. Hierdoor is het mogelijk om op iedere plek in het systeem de gewenste selectie acties op te kunnen roepen.

Plaatsingsmethode en configuratie

Er zijn, afhankelijk van de ingevoerde plaatsingsmethode, enkele configuratiemogelijkheden mogelijk. Denk hierbij aan de mogelijkheid om aan te geven dat het actietype alleen wordt aangemaakt bij de boeking als er reisonderdelen van een bepaalde categorie / type in de boeking staan, dat bij een gewenste status van de boeking er automatisch aanvragen naar de gekoppelde leveranciers worden verstuurd, of dat de actie alleen wordt uitgevoerd indien er een klant aan de boeking hangt, of juist een wederverkoper. Ook is het mogelijk te configureren dat een gewenste factuur automatisch verstuurd wordt zodra de boeking de eerste keer definitief wordt ingeboekt.

Uitvoeringsmethode en configuratie

Afhankelijk van de gekozen uitvoeringsmethode is hier ook configuratie voor mogelijk. Wanneer in de basisgegevens is aangegeven dat er een bepaald document naar de klant verstuurd dient te worden n.a.v. het uitvoeren van de actie, dient geconfigureerd te worden hoe dit document eruit dient te zien.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief