Basisteksttypen

Standaardteksten 1TIS onderhouden

Er zijn diverse standaard teksten die in 1TIS gebruikt kunnen worden, die binnen de basisteksttypen onderhouden worden. Afhankelijk van het type standaard tekst, kunnen al dan niet nieuwe teksten worden toegevoegd. Bij basisteksttypen kan gedacht worden aan één of meerdere standaard mailteksten voor mails die vanuit een boekingsdossier, factuurdossier, klachtdossier of klantdossier verstuurd worden. Het is mogelijk om verschillende vervangingen te gebruiken in deze standaard mailteksten, zoals bijvoorbeeld het automatisch tonen van de aanhef met juiste klantnaam. Het is tevens mogelijk om losse vervangingen op te nemen. Bijvoorbeeld om zaken als d.o.b. goed meertalig te houden. De vervangingen zijn zowel mogelijk in de handmatige aanvraagmails als in de automatische acties / sell en reports. De namen van de teksten zijn meertalig te onderhouden t.b.v. een meertalige website.

Nieuws

Trotse klant
Op Linkedin zagen wij het bericht van Richard Smits, directeur van Maaskant Reizen en wij delen dit bericht ook graag met jou om te lezen. Ook wij zijn trots!
Dalstra Reizen verwelkomen wij graag als nieuwe klant
Graag laten wij weten dat wij Dalstra Reizen als nieuwe klant welkom heten en uiteraard zijn wij blij met de reden achter de keuze.
Johan Dalstra is directeur van Dalstra Reizen en liet ons het volgende weten; ”Onze keuze voor 1TIS was snel gemaakt. Door een...
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief