Rapportsjablonen

Rapportsjablonen en XML

Met behulp van xml kunnen in TRIP rapportsjablonen worden onderhouden. Een rapportsjabloon is een zelf te onderhouden Word document waar met behulp van de juiste xml een rapport samengesteld kan worden, zoals een factuur of boekingsbevestiging. Op basis van deze gemaakte rapportsjablonen kunnen onder meer bij een klant, boeking, klacht, producten, land, regio en plaats documenten gegenereerd worden met relevante informatie. Deze informatie kan content zijn uit TRIP in de vorm van tekst en afbeeldingen.

Rapportsjablonen onderhouden

Per rapportsjabloon dient aangegeven te worden waar het betreffende rapport binnen TRIP opgeroepen kan worden. Dit bepaalt welke xml er voor het rapportsjabloon gebruikt wordt wanneer het rapport gegenereerd wordt. Daarnaast wordt er een standaard bepaald m.b.t. de outputmethode van het rapportsjabloon. Hiermee kan aangegeven worden of het rapport bij genereren gedownload wordt, zodat deze direct inzichtelijk is, of dat het rapport gelijk naar een klant gemaild wordt.

Bij het kiezen van de outputmethode e-mail worden de standaarden voor de titel en het onderwerp voor de mail geselecteerd. Er kan middels een dropdown box een keuze gemaakt worden uit alle ingevoerde teksten die meertalig te onderhouden zijn binnen de module Proces – Basisteksttypes. Op deze manier kunnen rapporten per mail in de juiste communicatietaal naar de klant verstuurd worden. Zoals gezegd zijn dit standaarden. Wanneer een specifiek rapport wordt gegenereerd bij bijvoorbeeld een boeking wordt altijd de mogelijkheid gegeven om deze standaarden voor het betreffende rapport aan te passen.

Bij rapportsjablonen die aangeroepen worden van een voorraaddatum is het mogelijk om de elementcode en datum op te nemen in de begeleidende mail. Hierdoor is het makkelijk om in het onderwerp van de mail (bij een reply) snel te kunnen zien waar het over gaat.

Er kan ook aangegeven worden wat de uitvoering van het rapportsjabloon is bij het genereren ervan. Er kan gekozen worden om het rapport direct te genereren, of om het rapport in de buffer te plaatsen. Voor meer informatie over de rapportbuffer verwijzen wij u naar het onderdeel Rapportbuffer binnen deze module.

Ieder rapportsjabloon krijgt tevens een documentkenmerk mee. Hiermee kan ervoor gezorgd worden dat diverse documenten met eenzelfde documentkenmerk op bv. een boeking in één keer automatisch verstuurd worden. Denk bijvoorbeeld aan het automatisch versturen van diverse reisbescheiden documenten, zoals vouchers, accommodatielijst, excursielijst e.d.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief