Contracten

De contracten met prijsstellingen die voor het eigen productaanbod met leveranciers zijn afgesloten, kunnen onderhouden worden in deze contractmodule.Contracten koppelen aan leveranciers

Aan ieder contract kan een leverancier gekoppeld worden, die op een ander gedeelte van de module Product wordt onderhouden. Daarbij wordt aangegeven in welke valuta het contract is opgesteld.

Prijsschema's onderhouden

Uiteraard kunnen aan ieder contract één of meerdere prijsschema’s toegevoegd worden. Bij deze prijsschema’s wordt de valuta bepaling meegenomen die bij het contract is aangegeven. Dit kan echter per prijsschema nog gewijzigd worden. De prijzen in een prijsschema kunnen per dag en / of per vertrekdatum ingevoerd worden. Tevens is het mogelijk om prijzen in te voeren in de vorm van formules. Dit kan bijvoorbeeld de prijsopbouw voor intern gebruik meer inzichtelijk maken.

Prijsschema's en prijsregels

Aan een prijsschema kunnen één of meerdere prijsregels gekoppeld worden. Er zijn diverse typen prijsregels mogelijk, namelijk prijstypen op basis van duur, leeftijd, promotie- en leverancierskorting. Zo kunnen bijvoorbeeld automatisch kinderkortingen verwerkt worden, aanbiedingen van hotels waarbij klanten bv. 1 gratis overnachting krijgen bij een X aantal overnachtingen, een leverancierskorting, of kortingen wanneer klanten lid zijn van bv. een bepaalde organisatie (promotiekorting). Er kunnen meerdere prijsregels met verschillende typen aan een prijsschema worden gekoppeld. Per prijsregel wordt aangegeven op welke voorwaarden deze uitgevoerd wordt. Zo kan gezorgd worden dat niet wordt doorgegaan met een prijsregel van het type 'leeftijd', als er al een eerdere prijsregel op de boeking wordt verwerkt die ook het type 'leeftijd' heeft. Ook kan aangegeven worden dat er helemaal gestopt dient te worden met het toedelen van kortingen, indien er al een andere prijsregel van toepassing is op het element. Uiteraard kan per prijsregel aangegeven worden voor welke periode de voorwaarde / korting geldt.

Prijsschema's koppelen aan reisonderdelen

Per prijsschema kan een lijst opgevraagd worden met items en elementen, waar het betreffende prijsschema aan gekoppeld is. Een prijsschema wordt vanuit een element aan een nieuw item gekoppeld.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief