Elementen

Lijst van elementen

Er kan uiteraard een lijst van alle elementen in 1TIS opgevraagd worden. Het is vervolgens mogelijk om een gewenste selectie elementen te muteren. Dit zorgt ervoor dat je van een gewenste selectie in één keer bv. de categorie van een element kan aanpassen, het aanpassen van het gekoppelde land, regio of plaats, of bijvoorbeeld het (de-)activeren van een label.

Basisgegevens reisonderdeel

Een element is het kleinst boekbare reisonderdeel dat onderhouden kan worden in 1TIS. Gegevens met betrekking tot onder meer leveranciers, productcategorieën, producttyperingen, grootboekrekeningen en commissietypes (BTW) worden gekoppeld aan het element.

Een element heeft ook een elementtype. Op het elementtype niveau wordt aangegeven welke gegevens voor dat specifieke elementtype geldt. Bij het aanmaken van een nieuwe element worden die gegevens overgenomen vanuit het elementtype.

Ook kan er een begin- en eindtijd meegegeven worden aan deze losse reisonderdelen, zodat onder meer door deze tijden gezorgd kan worden dat de losse reisonderdelen op de juiste volgorde binnen een boeking worden geplaatst. Daarbij is het mogelijk om in deze basisgegevens een bedrag op te nemen, als waarborgsom van het betreffende reisonderdeel. Het bedrag dat hier wordt ingevuld, kan in de verzekeringsformules opgenomen worden. Zo kan er automatisch een percentage van de waarborgsom als verzekeringsbedrag op de boeking worden berekend. Elementen kunnen op zichzelf staande producten zijn binnen het winkelwagen concept, of ze kunnen onderdeel van een subpakket(ten) zijn. De elementnamen zijn meertalig te onderhouden t.b.v. een meertalige website, rapportsjablonen en leveranciersaanvragen. Aan een element kunnen tevens geocoördinaten worden gekoppeld, waardoor het element op de klantenwebsite in Google maps als marker getoond kan worden.

Tenslotte is het mogelijk om een elementbeoordelingsmethode toe te voegen. Op basis van deze methode wordt bepaald hoe de minimale beoordeling van het element bepaald wordt. De gemiddelde score wordt in de XML van het element opgenomen. Hierdoor kan deze score getoond worden bij het product op de website.

Elementen en boekingsmethodes

Elementen hebben een boekingsmethode. Het koppelen van de juiste boekingsmethode bepaalt onder meer in welk voorraadsysteem het product wordt ingeboekt en welke prijzen worden gehanteerd. Zo is er een boekingsmethode voor de producten die in eigen beheer zijn, maar zijn er ook boekingsmethodes voor producten die direct bij toeleveranciers worden ingeboekt.

Voorraden en prijzen onderhouden

Bij elementen worden ook prijzen en eventuele voorraden geregistreerd. Deze zaken kunnen onderhouden worden door middel van items. Een item kan bijvoorbeeld een 2-persoonskamer zijn, of een economy class ticket. Items behoren tot een itemgroep. Een groep kan bijvoorbeeld 'Kamertype' zijn, of 'Verzorging'. Per groep, ook wel eigenschaptype genoemd, kan bepaald worden op welke wijze de klant de gekoppelde items aan deze groep kunnen boeken. Zo is het mogelijk dat klanten de items dienen in te delen (bv. 1 2persoonskamer en 1 1-persoonskamer), of dat men 1 item binnen de groep dient uit te kiezen (bv. de regio Florida als ophaalplaats voor een auto).

Aan een item kan een inkoop- en / of verkoop prijsschema gehangen worden, alsmede voorraden. Er kan per leeftijdsbezetting een ander prijsschema gekoppeld worden, zodat voor iedere bezetting automatisch de juiste prijs op de website getoond wordt. Het is mogelijk om bij het toevoegen van prijzen per leeftijdsbezetting contractprijzen te selecteren.

Bij inkoopprijsschema’s kan doorverwezen worden naar contracten met bijbehorende prijsschema’s, die tevens onderhoudbaar zijn in deze product module. De verkoopprijsschema's kunnen vervolgens middels diverse formules inkoopafhankelijk ingevoerd worden, rekening houdend met de valuta waarin het gekoppelde inkoopprijsschema van een contract opgesteld is. Voor ieder item (bv 2persoonskamer) wordt ook bepaald op welke manier de eventuele voorraad geregistreerd dient te worden. Zo is het voor een pakketreis alleen nodig om de voorraad voor de vertrekdatum te registreren, maar voor een hotelovernachting dient er voor ieder overnachting voorraad geregistreerd te worden; de startdatum volstaat hier niet. Voorraden kunnen volgens diverse uitgiftemethodes ingevoerd worden (op aanvraag, boekbaar). Aan voorraaddata kunnen acties gekoppeld worden. Voorbeelden van acties kunnen zijn het afsluiten van een allotment, het zorgen voor begeleiders op een reis, het versturen van een overzicht van boekingen naar de leveranciers.

Uit de ingevoerde prijzen in de prijsschema's kan een minimale prijs voor de website worden afgeleid voor subpakketten en pakketten. Dit is mogelijk op basis van drie methodes. Mogelijkheden zijn: minimale elementprijs, vaste publicatieprijs, of itemselectie. Wanneer de minimale elementprijs wordt gekozen, wordt de minimale prijs berekend over alle items. Indien de vaste publicatieprijs wordt gekozen, kan er handmatig een vanaf prijs worden ingevuld. Indien itemselectie wordt gekozen, is het bij ieder gekoppeld item op het tabblad items mogelijk een vinkje te plaatsen of het item al dan niet meegenomen dient te worden in de minimale prijs berekening.

Aan prijsschema's van items kunnen ook zogenaamde prijsregels toegevoegd worden. Het is mogelijk om bij zowel inkoop- als verkoopprijsschema’s een reeks prijsregels inclusief alle configuratie te kopiëren en deze bij een ander prijsschema te plakken. Er zijn verschillende types van prijsregels, die zich allemaal op een andere manier gedragen. De volgende prijsregeltypes zijn aanwezig: leeftijd, duur, extra personen, interval, leverancierskorting, wederverkopergroep korting, promotiekorting, inkoop, vroegboekkorting en mogelijkheden om terugkerende toeslagen in een week (bv weekendttoeslagen) te verwerken. De ingevoerde prijsregels worden automatisch verwerkt op een gewenst item, indien het voldoet aan de opgegeven criteria (bv alleen geldig in periode X, of alleen geldig voor leeftijd 1 - 3, e.d).

Er kan bepaald worden of de prijs van het element opgenomen dient te worden in een basisbedrag. Van de elementen die onderdeel zijn van het basisbedrag worden de prijzen niet los getoond op de klantenwebsite, er wordt alleen een totaalprijs van deze elementen getoond. Dit kan gebruikt worden voor pakketten / arrangementen waarbij er alleen een totaalprijs voor het gehele arrangement wordt gecommuniceerd aan de klant en niet per los reisonderdeel.

Bij de prijsregel promotie is het mogelijk om een extra kenmerk te onderhouden die bij de promotie is vastgelegd. Alleen als dat kenmerk overeenkomt met het kenmerk dat vast ligt bij de promotie, wordt de prijsregel toegepast. Op deze wijze kunnen verschillende promotievragen gebundeld worden tot 1 vraag.

Accommodaties koppelen aan een reisonderdeel

Aan een element kunnen één of meerdere accommodaties gekoppeld worden. Zo kan een element een rondreis vertegenwoordigen, waarbij meerdere accommodaties worden aan gedaan. Alle informatie van een accommodatie, zoals content en adresgegevens, hoeven op deze wijze alleen op accommodatieniveau eenmalig onderhouden te worden. Vervolgens kan deze informatie getoond worden bij de producten waar de accommodatie aan gekoppeld is.

Excursies koppelen aan een reisonderdeel

Op dezelfde manier is het ook mogelijk om één of meerdere excursies aan een element te koppelen. De excursie content wordt wederom op een ander niveau vast gehouden, waarna meerdere excursies, en daarmee de content, aan één element gekoppeld kunnen worden. Alle excursie content kan vervolgens op de klantenwebsite bij het betreffende element getoond worden.

Vervoerslocaties koppelen aan een reisonderdeel

Daarnaast is het mogelijk om één of meerdere vervoerslocaties aan een element te koppelen. Ook de content van de vervoerslocaties kan met één druk op de knop bij het element op de klantenwebsite getoond worden.

Vluchtplannen koppelen aan een reisonderdeel

Vervoerslocaties worden daarnaast gebruikt om vluchttrajecten samen te stellen, die uiteindelijk vluchtplannen vormen; dit ten behoeve van de koppeling met Galileo. Door het koppelen van de juiste vervoerslocaties tot een vluchttraject, kunnen op de klantenwebsite de gewenste vluchten worden ingeboekt.

Het vastleggen van deelnemergegevens per reisonderdeel

Behalve het koppelen van andere entiteiten, kunnen ook deelnemergegevens vastgelegd worden. Er kan bepaald worden welke deelnemergegevens gevraagd dienen te worden bij het boeken van het element. Indien dit niet is ingevoerd, kan in de module Applicatiebeheer bepaald worden welke gegevens er dan opgevraagd worden.

(Boekings)voorwaarden koppelen aan een reisonderdeel

Naast deze zaken bestaat de optie om voorwaarden aan een element te hangen. Het is mogelijk om aan te geven of de voorwaarden intern zijn of niet. Voorwaarden met het vinkje intern worden alleen bij de boeking getoond en zijn niet inzichtelijk voor klanten op de website. Externe voorwaarden worden logischerwijs ook op de klantenwebsite bij het product getoond. De mogelijkheid bestaat om deze voorwaarden op de klantenwebsite te tonen, wanneer het reisonderdeel geboekt wordt. De voorwaarden kunnen uiteraard ook op rapporten terugkomen.

Kenmerken koppelen aan een reisonderdeel

Op elementniveau kunnen symbolen gekoppeld worden, waarop gefilterd kan worden op de front-end. De beoordelingen van het reisonderdeel worden hier ook vastgehouden.

Labeling en reisonderdelen

Het is mogelijk om één of meerdere labels aan een gewenst reisonderdeel te hangen, t.b.v. labeling. Er kan per label bepaald worden welke tabtemplate hieraan gehangen dient te worden. Zo kan een reisonderdeel meerdere labels hebben. Door bijvoorbeeld aan ieder label een andere tabtemplate te hangen, kan het reisonderdeel op de website voor de diverse labels op een andere manier weergegeven worden. Als een reisonderdeel wordt aangemaakt, wordt deze standaard aan het basislabel gekoppeld. Labeling kan in zijn volledigheid worden uitgeschakeld, waardoor bovenstaande opties niet worden getoond bij de entiteit.

Promoties en reisonderdelen

Hier kunnen promoties aangevinkt worden, die bij de Module Marketing – Promoties zijn ingevoerd. Bij het boeken van een element met een gekoppelde promotie wordt een extra stap in het boekingsproces opgenomen, waarbij de klant kan aangeven of deze promotie voor hem van toepassing is. Indien vervolgens bij het item van een element in een prijsregel is opgenomen dat er een X korting verwerkt dient te worden indien de promotie voor de klant van toepassing is, wordt dit automatisch verwerkt in het prijsoverzicht.

Evenementlocaties en reisonderdelen

Het is mogelijk om evenementlocaties te koppelen aan een element. Er kan een selectie gemaakt worden uit alle alleen interne en volledig publiceerbare evenementlocaties die in 1TIS aanwezig zijn. Voorbeelden van evenementlocaties zijn: stadions, congrescentra, festivalterreinen.

Wederverkopers en reisonderdelen

Het is mogelijk om één of meerdere wederverkopers (gelijktijdig) aan een reisonderdeel te koppelen. Dit bepaalt of de wederverkoper het reisonderdeel al dan niet mag verkopen.

Boekingsvragen en reisonderdelen

Aan een reisonderdeel kunnen één of meerdere boekingsvragen worden gekoppeld. Een boekingsvraag is een extra (open) vraag die gesteld wordt, zodra de klant het reisonderdeel via de website inboekt. Gekoppelde boekingsvragen worden vervolgens bij het boeken van het element aan de klant gevraagd, waarna de vraag en het antwoord bij de boeking worden geregistreerd. Een boekingsvraag kan bv. zijn: neemt u huisdieren mee?

Relaties en reisonderdelen

Het is mogelijk om één of meerdere andere (gerelateerde) elementen aan het reisonderdeel X te koppelen. Op het tabblad worden de gekoppelde elementen getoond. Deze gekoppelde reisonderdelen kunnen vervolgens als suggestie op de klantenwebsite getoond worden, zodra het reisonderdeel X geboekt wordt.

Publicatieprijzen en reisonderdelen

Het is mogelijk om meerdere publicatieprijzen bij een element te registreren. Op deze manier kan er een handmatig publicatieprijsschema worden ingevoerd en getoond bij het betreffende element en/of pakket. Er is bij dit prijsschema geen relatie met de evt. ingevoerde prijzen bij de gekoppelde items.

Op het tabblad kunnen diverse periodes (startdatum en einddatum) worden ingevoerd, met bijbehorende prijzen.

Overige functionaliteiten

Genereren rapporten
Onderhouden content (tekst, afbeeldingen, films, downloads)
Kopiëren elementen

Nieuws

Uitbreiding klanten in de Belgische markt
Recent zijn wij een samenwerking aangegaan met de Belgische reisorganisatie Govaka.
Govaka is sterk in groepsreizen en al meer dan 25 jaar organiseren zij wandel, fiets, kampeer en cultuurreizen over de hele wereld.
De wensen die Govaka heeft, met betrekking tot het inrichten van de backoffice middels software, passen heel goed bij wat wij dagelijks leveren.
Wij kennen en herkennen de werkprocessen van Govaka en kunnen hier goed in de praktijk op inspelen.
Onze software levert rendement op
Onze klanten ervaren dagelijks dat het omarmen van goede software kostenbesparend werkt.
In de praktijk betekent dit namelijk:
Meer efficiëntie in de dagelijkse processen op de werkvloer
Geen dubbele administratie door het gebruik van meerdere systemen
Besparing in uren en geld
Beter inzicht door juiste managementrapportages

Graag geven wij een demo, om jou ook inzage te geven in onze software en wat het voor jouw organisatie kan betekenen.
Klik hier voor een demo aanvraag.
Wil je op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief