E-mailformuliergroepen

Basisgegevens e-mailformuliergroepen

Uiteraard kunnen er naar eigen wens een X aantal e-mailformuliergroepen onderhouden worden, waarna deze op de klantenwebsite getoond kunnen worden. Een e-mailformuliergroep bestaat vervolgens weer uit één of meerdere e-mailformulieren. Met meerdere e-mailformulieren kan er bijvoorbeeld een uitgebreid maatwerk offerteformulier gecreëerd worden. Er kan in de basisgegevens bepaald worden naar welk e-mailadres een formulier wordt gestuurd, wanneer deze op de website wordt ingevoerd. Ook het invoeren van een begeleidende tekst per e-mailformuliergroep is geen probleem. De naam, uitleg en omschrijving van e-mailformuliergroepen zijn meertalig te onderhouden t.b.v. een meertalige website.

Daarnaast wordt er een vervolgactie aan gegeven na het invullen van e-mailformulieren. Dit kan zijn: e-mail verzenden (e-mailformulier komt binnen als e-mail), of registratie + boeking. Bij de keuze registratie + boeking wordt er, nadat de klant het e-mailformulier heeft ingevuld op de klantenwebsite, gevraagd om tevens klantgegevens in te vullen. Vervolgens wordt er in TRIP een boeking aangemaakt gekoppeld aan deze klantgegevens en wordt het ingevulde e-mailformulier als memo in de boeking geplaatst.

Het is mogelijk om vanuit een entiteit (bv pakket) te linken naar een e-mailformulier. In dit formulier wordt dan de naam van de entiteit meegenomen. Dit kan gebruikt worden voor een informatie verzoek mailtje of in sommige gevallen bij een optieformulier.

Formulieren en formulierelementen aanmaken

Aan een e-mailformuliergroep worden vervolgens e-mailformulieren gekoppeld. Ieder gekoppeld e-mailformulier is een webpagina op de klantenwebsite, wanneer klanten de e-mailformuliergroep aanklikken. Per e-mailformulier kunnen de formulier elementen ingevoerd worden. Dit bepaalt hoe het e-mailformulier eruit komt te zien en welke informatie er aan de klant gevraagd wordt. Er kan daarbij onder meer aangegeven worden of het een verplicht veld is, hoeveel tekens er ingegeven kunnen worden, maar ook een e-mailveld, listboxes, checkboxes, datumveld (kalender) of een geslachtsveld kan bepaald worden. Ook is het mogelijk om een veld te tonen met gekozen entiteiten, die in TRIP aanwezig zijn. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om aan te geven dat de entiteit land getoond dient te worden. In het e-mailformulier wordt vervolgens een lijst van (geselecteerde) volledige publiceerbare landen (van het betreffende label) getoond. Hetzelfde geldt voor de entiteiten regio, plaats, excursie en elementcategorie. Zo kunnen één of meerdere e-mailformulieren binnen een groep helemaal naar eigen wens op de klantenwebsite geplaatst worden.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief