TRIP postcode check

Met de TRIP postcode check hoeven uw klanten op de website en uw medewerkers in TRIP enkel postcode, huisnummer en eventueel huisnummer toevoeging op te geven, straatnaam en plaatsnaam zullen hierna automatisch gevuld worden. Op deze wijze maakt u het voor uw klanten en medewerkers gemakkelijker het adres in te voeren en voorkomt u fouten. Nieuwe postcodes worden, zodra bekend, opgenomen in de TRIP postcode check.

De postcode check zal ingesteld worden voor het registreren van klanten in TRIP. Op de website wordt dit ingesteld op alle plaatsen waar klantgegevens gevraagd worden.
De TRIP postcode check is beschikbaar voor klanten in Nederland. Als klanten aangeven in een ander land te wonen zal de TRIP postcode check niet toegepast worden. Op uw website zullen de straatnaam en plaats velden aangepast worden dat deze door de klant niet meer ingevuld kunnen worden. Tevens zal de volgorde van de postcode, huisnummer, straatnaam en plaatsnaam aangepast worden.

Kosten
De kosten voor de TRIP postcode check bedragen € 25,- per maand, er zijn geen kosten voor implementatie.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief