Aanmelden webinar Elementtype en Eigenschapstype

Graag nodigen wij jou uit voor het webinar van 14 november Elementtype en Eigenschapstype.
Het zijn beiden bestaande functionaliteiten, maar raken de kern van het systeem.

Dit webinar wordt gegeven door Richard van Heulen, bij velen van jullie bekend.

In dit webinar gaan we in op het elementtype. Het elementtype zorgt er voor dat je bij het aanmaken van een element bepaalde voorwaarden of configuratie meegeeft aan het element. In het webinar Elementen hebben we dit kort besproken en in dit webinar gaan we daar dieper op in.

Het eigenschapstype heeft eenzelfde functie voor de eigenschappen als het elementtype heeft voor de elementen. Bij het eigenschapstype geef je een configuratie mee voor de eigenschap van dat eigenschapstype. In dit webinar gaan we in op de verbinding tussen deze entiteiten en leggen wij de verbinding uit tussen de elementen, eigenschappen en items.

Dit webinar is bedoeld voor medewerkers (key-users) die veel met het aanmaken van elementen en eigenschappen bezig zijn en of aan de slag moeten.

Meld je snel aan voor dit webinar.