Cloudsecure

CloudSecure van Softcrow

Om er voor te zorgen dat de continuïteit van jouw GRIP omgeving gewaarborgd is bij een eventuele calamiteit aan de zijde van 1TIS, is er de mogelijkheid om een zogenaamde Escrow regeling af te nemen. Dit is geregeld via het bedrijf Softcrow dat al meer dan 25 jaar ervaring heeft als escrow-agent.

Elke ‘gewone’ Escrow regeling zorgt ervoor dat de broncode van GRIP beschikbaar is voor onderhoud als 1TIS daar niet meer voor kan zorgen. Daar bovenop zorgt een SaaS-Escrow ook nog voor de beschikbaarheid van de in de Cloud opgeslagen data én van een beschrijving van de eventueel te herbouwen SaaS-infrastructuur.

Dit bieden wij aan in een CloudSecure oplossing waarbij via een juridische structuur (met behulp van een Stichting en een aparte BV voor het intellectueel eigendom van de SaaS-oplossing) dit wordt gewaarborgd.

1TIS levert op een regelmatige basis depots (broncode, data, beschrijving SaaS infrastructuur) online aan in een SecureStorage bij Softcrow. De depots worden door ons versleuteld geupload. Wij verstrekken aan de klant de encryptiesleutel. Softcrow heeft dus geen toegang tot deze depots. Op het moment dat de depots moeten worden vrijgegeven, ontvangt de klant de benodigde credentials om bij de depots te kunnen.


Interesse? Neem contact met ons op om je een prijsvoorstel te doen.