Meer over alle modules en bijbehorenden bouwstenen
Onderstaand zetten wij alle modules en bijbehorende bouwstenen uiteen om een compleet overzicht te bieden van alle producten die wij kunnen bieden middels onze software.

Wij kiezen als basis, voor het aanbieden van een goed basisproduct per type organisatie, dat uitgebreid kan worden met extra modules en bouwstenen. Door de inrichting van een goed basisproduct betaal je als klant alleen voor de modules en bouwstenen die voor jouw bedrijfsvoering relevant zijn.

Uiteraard is het mogelijk om vanuit individuele wensen onze basisproducten verder op te bouwen met extra modules en bouwstenen. In nauw overleg geven wij onze adviezen over de aanvullende modules en bouwstenen en wordt er een meerprijs berekend.
Productbeheer
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Pakketreizen
Met deze bouwsteen kun jij reisonderdelen in een pakket opnemen zodat het pakket in één keer geboekt kan worden. Ook kun je de volgorde en de samenhang van de verschillende reisonderdelen inrichten en de startdatum specifiek definiëren. Pakketten kun je kenmerken meegeven en indelen in categorieën. Je kunt content koppelen en calculaties maken.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Losse reisonderdelen
Deze bouwsteen biedt de mogelijkheid om reisonderdelen toe te voegen. Zoals; een hotel, een vlucht, een entreeticket, een verzekering en excursie. Ook kun je prijzen en voorraad koppelen aan het reisonderdeel. De reisonderdelen kun je kenmerken meegeven en indelen in categorieën. Je kunt content koppelen en reisonderdelen koppelen aan een land, regio of plaats.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Voorraad / beschikbaarheid
Met deze bouwsteen kun jij een voorraad aanmaken en deze koppelen aan reisonderdeel. Ook kun je alternatieve voorraad als aanvraag of altijd beschikbaar toevoegen en onderhouden. Instellingen als aankomstdagen per arrangement of per dag beschikbaar stellen is mogelijk en het release onderhoud.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Verkoopprijzen
Met deze bouwsteen kun jij verkoopprijzen middels verschillende prijsstructuren vastleggen. Bijvoorbeeld per boeking, of per unit, of per unit full paying passenger, of per persoon of per leeftijdsrange.
Ook kun je prijsregels vastleggen zoals 7 = 6 of een vroegboekkorting. Tevens kun je de verkoopprijs bepalen aan de hand van de inkoopprijs met een toeslag.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Inkoop en contracten
Met deze bouwsteen kun jij contracten vastleggen en koppelen aan leveranciers. Ook kunnen contractprijzen met verschillende prijsstructuren en inkoopprijsregels worden vastgelegd. Het inlezen van contracten vanuit Excel is mogelijk en je kunt de inkoopvaluta per contract registreren.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Reiscontent
Met deze bouwsteen kun jij tal van andere onderdelen vastleggen zoals landen, regio’s plaatsen, vervoerslocaties, evenementenlocaties, bezienswaardigheden en accommodaties. Aan al deze onderdelen is content te koppelen en deze reiscontent is weer te koppelen aan de reisonderdelen.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Servicelijnen
Met deze bouwsteen heb je de mogelijkheid om servicelijnen te onderhouden en te koppelen aan een pakket. Ook kun je opstapplaatsen toevoegen en onderhouden.
01MODULE_PRODUCTBEHEER
Groepscalculaties
Met deze bouwsteen kun je prijzen calculeren op basis van inkoop van onderdelen die eventueel over meerdere boekingen worden verdeeld.
Ook kun je de calculatie en realisatie van groepscomponenten inzien.
CRM
MODULE_CRM
Klanten
Met deze bouwsteen kun jij jouw klanten op dossierniveau registreren en hun naw-gegevens onderhouden. Er is een koppeling met een postcodetabel en er kunnen boekingen en offertes worden aangemaakt. Alle klantcommunicatie wordt hier vastgelegd en het is mogelijk om kenmerken van klanten toe te voegen en te koppelen aan de klant.
MODULE_CRM
Wederverkopers
Met deze bouwsteen kun jij wederverkopers registreren en hun gegevens onderhouden. Deze wederverkopers zijn onder te verdelen in groepen. Alle communicatie met de wederverkoper wordt hier vastgelegd en ook de boekingen worden geregistreerd. Per wederverkoper worden de commissiepercentages vastgelegd.
MODULE_CRM
Organisaties
Met deze bouwsteen kun jij organisaties registreren en alle bijbehorende gegevens per organisatie onderhouden. Ook kunnen er boekingen aan een organisatie worden toegevoegd en de kenmerken van alle salesactiviteiten. Alle communicatie met de organisatie wordt hier vastgelegd.
MODULE_CRM
Leveranciers
Met deze bouwsteen kun jij leveranciers registreren en hun gegevens onderhouden. Ook kun je leveranciers koppelen aan contracten of reisonderdelen. Alle communicatie met de leverancier wordt hier vastgelegd.
MODULE_CRM
Begeleiders
Met deze bouwsteen kun jij de begeleiders registreren en hun gegevens onderhouden. Ook kun je begeleiders koppelen aan reisdata. Alle communicatie met de begeleiders wordt hier vastgelegd.
Facturatie & betaling
MODULE_FACTURATIE&BETALING
Factureren
Met deze bouwsteen kun je per debiteur facturen aanmaken met verschillende grootboekrekeningen. Deze facturen zijn export klaar gemaakt voor een financieel pakket.
Ook kun je factuursdocumenten genereren en automatisch laten verzenden.
MODULE_FACTURATIE&BETALING
Inkoopverplichtingen
Met deze bouwsteen kun je inkoopverplichtingen bijhouden en je kunt een inkoopverplichting matchen aan een inkoopfactuur.
Ook kun je een importsheet van een leverancier inlezen om inkoopverplichtingen te matchen.
Het afboeken van verschillen in de inkoopverplichtingen behoort ook tot de mogelijkheden.
MODULE_FACTURATIE&BETALING
Betalingssignaleringen
Met deze bouwsteen kun je het signaleren en automatisch aanmanen van niet voldane aan- en restantbetalingen.
Kwaliteit
MODULE_KWALITEIT
Klachtafhandeling
Met deze bouwsteen kun je klachten registreren en afhandelen.
MODULE_KWALITEIT
Enquetes & Reviews
Met deze bouwsteen kun je enquêtes aanmaken, ze laten invullen door de reizigers en vervolgens de gegevens exporteren.
Managementinfo
MODULE_MANAGEMENTINFO
Rapportages
Met deze bouwsteen kun je rapportages genereren over omzetten, paxen, marges en geboekte aantallen.
Ook kun je rapportages maken op boek- en vertrekdatum per dag, bijvoorbeeld vergeleken met voorgaand jaar.
Procesgang
MODULE_PROCESGANG
Mailintegratie
Met deze bouwsteen kun je mailboxen koppelen aan onze backoffice software. De binnenkomende mails worden gekoppeld aan een dossier, klacht, klant of organisatie. Alle communicatie over een onderwerp staat hierdoor centraal geadministreerd.
Binnenkomende mails krijgen de status nog te behandelen en kunnen binnen de werklijsten worden opgenomen.
MODULE_PROCESGANG
Werklijsten
Met deze bouwsteen maak je de huidige workload inzichtelijk. De werklijst geeft aan wat er nog moet gebeuren. In deze werklijsten kunnen mails, acties en berichten van stakeholders worden opgenomen (collega’s). Deze werklijsten zijn te verdelen op afdelingsniveau, urgentie en iedere taak kan aan een medewerker worden gekoppeld.
Middels automatische taken kunnen acties aan de lijst worden toegevoegd. Het is ook mogelijk om een datum aan een actie mee te geven, zodat deze actie op die betreffende datum in de werklijst komt.
MODULE_PROCESGANG
Communicatie leveranciers
Met deze bouwsteen kun je de communicatie naar leveranciers bewaken. Je kunt een aanvraag sturen naar de leverancier en het versturen van een kamerlijst.

Ook kun je automatisch een allotment afsluiten op de releasedatum met een verwijzing naar het extranet van de leverancier.
MODULE_PROCESGANG
Indelen
Met deze bouwsteen kun je grote groepen indelen in diverse hotels of bijvoorbeeld het indelen van bussen op bepaalde routes.
Ook kun je documenten maken op basis van vooraf bepaalde indelingen, zoals bijvoorbeeld de kamerindelingen.
MODULE_PROCESGANG
Labels
Met deze bouwsteen kun je verschillende merken onderhouden in het systeem.