Ter ondersteuning voor het begrijpen van ons softwaresysteem GRIP, zijn wij bezig met het maken van uitlegvideo’s over specifieke onderdelen. Het systeem bestaat namelijk uit een groot aantal componenten, wat zonder verdere uitleg soms wel even kan duren voordat je snapt hoe je hiermee kan werken. Daarom geeft één van onze medewerkers op basis van een heldere voice-over een demonstratie met relevante voorbeelden. Via een gedeeld scherm en live-uitleg per genomen stap is het precies duidelijk hoe klanten dit zelf in de praktijk kunnen toepassen.

Instructievideo’s voor de onderstaande onderwerpen zijn voor onze klanten al beschikbaar als gratis en eenvoudig toegankelijk ondersteuningsmateriaal. Deze zijn te vinden bij de betreffende pagina in GRIP.

·       Kenmerkgroepen

·       E-mailsjablonen

·       Betalingssignaleringen

·       Documentsjablonen

·       Taakschema’s

·       Memotypen

·       Productfeed

·       Redirects

·       Promoties

·       SEO-pagina’s

·       Formuliergroepen

·       Menuonderhoud

·       CSV-import

In de toekomst komen er steeds meer bij, zodat uiteindelijk ieder onderdeel behandeld is. Hierdoor kunnen klanten voor ieder component te allen tijde ondersteuning raadplegen.