Factureren
Met deze bouwsteen kun je per debiteur facturen aanmaken met verschillende grootboekrekeningen. Deze facturen zijn export klaar gemaakt voor een financieel pakket.
Ook kun je factuursdocumenten genereren en automatisch laten verzenden.
Inkoopverplichtingen
Met deze bouwsteen kun je inkoopverplichtingen bijhouden en je kunt een inkoopverplichting matchen aan een inkoopfactuur.
Ook kun je een importsheet van een leverancier inlezen om inkoopverplichtingen te matchen.
Het afboeken van verschillen in de inkoopverplichtingen behoort ook tot de mogelijkheden.
Betalingssignaleringen
Met deze bouwsteen kun je het signaleren en automatisch aanmanen van niet voldane aan- en restantbetalingen.
Debiteur betalingen
Met deze bouwsteen kun je debiteurbetalingen invoeren en of inlezen.