Kwaliteit
De module Kwaliteit bestaat uit onderstaande bouwstenen;
Klachtafhandeling
Met deze bouwsteen kun je klachten registreren en afhandelen.
Enquetes & Reviews
Met deze bouwsteen kun je enquêtes aanmaken, ze laten invullen door de reizigers en vervolgens de gegevens exporteren.
Kwaliteit basis
Deze bouwsteen is de basis voor kwaliteit en geeft toegang tot het dashboard.