Rapportages
Met deze bouwsteen kun je rapportages genereren over omzetten, paxen, marges en geboekte aantallen.
Ook kun je rapportages maken op boek- en vertrekdatum per dag, bijvoorbeeld vergeleken met voorgaand jaar.