Proces
De module Proces bestaat uit onderstaande bouwstenen;
Boekingsoverzicht
Met deze bouwsteen kun je eigen overzichten aanmaken van beschikbaarheid en de geboekte aantallen.
Mailintegratie
Met deze bouwsteen kun je mailboxen koppelen aan onze backoffice software. De binnenkomende mails worden gekoppeld aan een dossier, klacht, klant of organisatie. Alle communicatie over een onderwerp staat hierdoor centraal geadministreerd.
Binnenkomende mails krijgen de status nog te behandelen en kunnen binnen de werklijsten worden opgenomen.
Werklijsten
Met deze bouwsteen maak je de huidige workload inzichtelijk. De werklijst geeft aan wat er nog moet gebeuren. In deze werklijsten kunnen mails, acties en berichten van stakeholders worden opgenomen (collega’s). Deze werklijsten zijn te verdelen op afdelingsniveau, urgentie en iedere taak kan aan een medewerker worden gekoppeld.
Middels automatische taken kunnen acties aan de lijst worden toegevoegd. Het is ook mogelijk om een datum aan een actie mee te geven, zodat deze actie op die betreffende datum in de werklijst komt.
Indelen
Met deze bouwsteen kun je grote groepen indelen in diverse hotels of bijvoorbeeld het indelen van bussen op bepaalde routes.
Ook kun je documenten maken op basis van vooraf bepaalde indelingen, zoals bijvoorbeeld de kamerindelingen of buslijsten.
Labels
Met deze bouwsteen kun je verschillende merken onderhouden in het systeem.
Proces basis
Met deze basis bouwsteen richt je de processen in. Zoals taken en actietypen. Hiermee heb je toegang tot de databronnen en is het mogelijk om documentsjablonen te voorzien.