Waar dien je op te letten bij API-koppelingen

Datum: 21 juni 2022

Graag nemen wij je mee in de wereld van de API-koppelingen. 

Algemene introductie

Een API is een begrip dat zowel in als buiten tech-kringen steeds vaker de revue passeert. Sterker nog, elke keer als je bijvoorbeeld een webpagina doorzoekt op voordelige vliegtickets, gebruik je een of meerdere API’s.

Beknopt samengevat is een API een stuk software dat de communicatie tussen applicaties mogelijk maakt. Een API-koppeling definieert de toegang tot bepaalde functionaliteiten of data.

De voordelen van API-koppelingen is dat verschillende softwarepakketten én de data uit al deze verschillende pakketten onderling worden gekoppeld en maar eenmalig worden ingevoerd. Dit levert enorm veel efficiëntie en tijdwinst op. En een API-koppeling zorgt voor het tonen van actuele data op bijvoorbeeld je website.

In principe is iedere vorm van data en informatie beschikbaar te stellen via een API-koppeling. Dit kunnen klant -,leveranciers- en productgegevens zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan prijzen, voorraden, statussen, de betalingen, afbeeldingen en productbeschrijvingen.Onze tips

Wij wijzen je graag op het zelf goed beheren en beheersen van alle API-koppelingen. Want hoe meer applicaties en software je gebruikt, hoe meer API’s je nodig hebt om het complexe geheel aan koppelingen te beheren. 

Ons advies is dan ook dat jezelf alle koppelingen tussen je verschillende systemen dient te begrijpen. Snap welke data er van het ene systeem naar het andere systeem gaat en werk dit proces ook nauwkeurig uit.  

Doe je dit niet, dan beland je al snel in een rommelige en onoverzichtelijke situatie waarin je de controle over je API-koppelingen verliest.

Onze tip is ook om niet te proberen om alles volledig te willen automatiseren middels koppelingen. In onze optiek is de 80-20 regel zeker van toepassing. Maak duidelijke keuzes wat je wel gaat automatiseren en wat niet. 

Check voorafgaand ook goed wat een partij waarmee je wilt gaan koppelen, daadwerkelijk biedt. In principe kan vaak alles in theorie, maar loop je in de praktijk toch vaak tegen problemen aan.

Zorg ook voor een heldere en eenvoudige monitoring, waardoor de koppelingen geen extra problemen veroorzaken en doen waarvoor ze bedoeld zijn. Namelijk het onderling communiceren én uitwisselen van data tussen de verschillende softwarepakketten.


Mogelijkheden 1TIS

Kijkend naar de mogelijkheden die 1TIS biedt rondom de API-koppelingen, kennen wij drie vormen van API-koppelingen:

  1. Standaard koppelingen. In dit geval hebben wij een aansluiting gemaakt op een API van een andere partij. Exact Online is met haar financiële pakket een voorbeeld.

  2. Op maat koppelingen specifiek voor een klant. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat een klant met een softwarepakket werkt uit het buitenland voor een specifieke tool.

  3. Andere partijen op 1TIS aan te laten sluiten met de API’s die 1TIS biedt. Als voorbeeld kunnen dit onze eigen Product, Boeking of Zoek API zijn, waar een derde partij data van wil uitwisselen.

Als afsluiting is ons advies om alle API-koppelingen goed in beeld te hebben en deze goed te blijven managen én hierdoor er echt de vruchten van te plukken om de data onderling uit te wisselen.

Uiteraard denken wij geheel vrijblijvend mee, met alle kansen én mogelijkheden die er op dit vlak zijn.