Wederverkopers

Gegevens wederverkopers registreren

Het is mogelijk om wederverkopers te onderhouden. Per wederverkoper kan diverse informatie worden onderhouden, onder meer: NAW gegevens, gekoppelde wederverkopergroep, branchenummer (bv. ANVR nummer), wel / geen communicatie via wederverkoper en het IP-adres. Een wederverkoper is bijvoorbeeld een reisbureau in Amsterdam. Vanuit een wederverkoper kan direct een boeking aangemaakt worden, waarna de wederverkoper direct aan de boeking wordt gekoppeld.

Het is mogelijk om in één keer het volledige reisaanbod aan een wederverkoper te koppelen, dan wel te ontkoppelen. Ook kan in één keer het reisaanbod overgenomen worden van een andere wederverkoper. Het reisaanbod waar de wederverkoper aan gekoppeld is, bepaalt welk reisaanbod verkocht mag worden door de betreffende wederverkoper.

Medewerkers toevoegen

Bij een wederverkopers kunnen één of meerdere medewerkers toegevoegd worden. Van een medewerker worden enkele basisgegevens geregistreerd, zoals naam, geslacht en e-mailadres. Vervolgens kan er automatisch een wachtwoord naar het opgegeven e-mailadres verstuurd worden, waarmee de medewerker kan inloggen op zijn eigen omgeving op de klantenwebsite om geregistreerde boekingen in te zien e.d.

Wederverkopers en productfeeds

Het is mogelijk productfeeds aan een wederverkoper te koppelen. De locatie van de gekoppelde productfeed(s) kan de wederverkoper in het eigen domein op de klantenwebsite inzien en gebruiken. De gekoppelde productfeeds houden rekening met het gekoppelde productaanbod aan de wederverkoper. Producten die niet verkocht mogen worden, worden in de productfeed niet naar voren gehaald.

Nieuws

Release 1.74 – 26 september 2017
Op 26 september zal release 1.74 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Boekingsvragen en documenten toevoegen op boeking inzien pagina
Op de boeking inzien pagina is het mogelijk gemaakt om boekingsvragen te stellen. Hiernaast is het mogelijk gemaakt documenten te uploaden vanaf deze pagina.

Vragenlijsten binnen enquêtes
Als een element twee keer op een boeking staat zal de enquêtevraag bij het element nog maar eenmalig gevraagd worden in de enquête....
Release 1.72 – 15 augustus 2017
Op 15 augustus zal release 1.72 plaatsvinden. Hieronder een overzicht van alle updates en nieuwe mogelijkheden.

Offerte reisprogramma
Er zijn verbeteringen toegepast aan het reisprogramma waardoor offertes met reisprogramma nog gemakkelijker aangemaakt en aangepast kunnen worden.

Vertrekdag en genereren reisduren
Het is mogelijk gemaakt naast aankomstdagen, vertrekdagen bij voorraaddata te configureren. Hiernaast is de mogelijkheid toegevoegd TRIP mogelijke duren te laten berekenen op basis van de opgevoerde aankomst- en vertrekdata. Hierdoor kunnen producten met wisselende aankomst- en vertrekdagen gemakkelijker...
Wilt u op de hoogte blijven van onze software en online marketing ontwikkelingen? Meld u dan nu aan voor onze nieuwsbrief